AURIGA DN15/20

AURIGA DN15/20

WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY

ZASTOSOWANIE

AURIGA DN15/20 jest wodomierzem jednostrumieniowym przeznaczonym do pomiaru zużycia zimnej wody. Wodomierz AURIGA posiada zatwierdzenie typu MID i jest zgodny z normą PN EN ISO 4064 oraz OIML R49. Solidna konstrukcja umożliwia mu pracę w wymagających instalacjach. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów.

CECHY

 • Wodomierz jednostrumieniowy
 • Średnica nominalna: DN15/DN20
 • DN15 Q3=2.5 [m3/h], DN20 Q3=4 [m3/h]
 • Zatwierdzenie MID do wartości R=125H & R=63V
 • Rozruchowy strumień objętości: DN15 6 [l/h], DN20 12 [l/h]
 • Korpus dostępny w wersji mosiężnej
 • Zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • Poprawna praca z uwzględnieniem różnej jakości wody (piasek, żelazo)
 • Kompaktowy & modularny
 • Opcjonalnie liczydło szklano-metalowe IP68
 • Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem U0/D0
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm1520
  Długość całkowitaLmm110130
  Współczynnik Q3/Q1R125H / 63V125H / 63V
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h2.54
  Rozruchowy strumień objętościl/h612
  Minimalny strumień objętości - poziomoQ1l/h2032
  Chwilowy strumień objętości - poziomoQ2l/h3251.2
  Minimalny strumień objętości - pionowoQ1l/h39.763.5
  Chwilowy strumień objętości - pionowoQ2l/h63.5101.6
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m³/h3.1255
  Strata ciśnienia dla Q3bar0.590.57
  Strata ciśnienia dla Q4bar0.930.89
  kvs (deltaP=Q²/Kvs²)3.245.30
  * H=pozioma pozycja montażowa / V=pionowa pozycja montażowa
 • ZATWIERDZENIA
  Zatwierdzenie MIDLNE-30014 | Typ B2
  NormyEN 14154 | ISO 4064 | OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r., w
  sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS no.: 7439-92-1)

 • TEMPERATURA I CIŚNIENIE
  Zakres temperatury pracy°C+0.1 ... +50
  Robocza temperatura otoczenia°C+1 ... +55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C-10 ... +55
  Ciśnienie nominalnebar16
 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm1520
  Długość całkowitaLmm110130
  Współczynnik Q3/Q1R125H / 63V125H / 63V
  SzerokośćBmm7777
  WysokośćH1+H2mm7980
  Gwint przyłączeniowyGcal3/4"1"
  Wagakg0.380.51
 • WYKRES DN15

 • WYKRES DN20

  Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem U0/D0.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.