AURIGA DN15/20

WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY

ZASTOSOWANIE

AURIGA DN15/20 jest wodomierzem jednostrumieniowym przeznaczonym do pomiaru zużycia zimnej wody. Wodomierz AURIGA posiada zatwierdzenie typu MID i jest zgodny z normą PN EN ISO 4064 oraz OIML R49. Solidna konstrukcja umożliwia mu pracę w wymagających instalacjach. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów.

CECHY

 • Wodomierz jednostrumieniowy
 • Średnica nominalna: DN15/DN20
 • DN15 Q3=2.5 [m3/h], DN20 Q3=4 [m3/h]
 • Zatwierdzenie MID do wartości R=125H & R=63V
 • Rozruchowy strumień objętości: DN15 6 [l/h], DN20 12 [l/h]
 • Korpus dostępny w wersji mosiężnej
 • Zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • Poprawna praca z uwzględnieniem różnej jakości wody (piasek, żelazo)
 • Kompaktowy & modularny
 • Opcjonalnie liczydło szklano-metalowe IP68
 • Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem U0/D0
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm1520
  Długość całkowitaLmm110130
  Współczynnik Q3/Q1R125H / 63V125H / 63V
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h2.54
  Rozruchowy strumień objętościl/h612
  Minimalny strumień objętości - poziomoQ1l/h2032
  Chwilowy strumień objętości - poziomoQ2l/h3251.2
  Minimalny strumień objętości - pionowoQ1l/h39.763.5
  Chwilowy strumień objętości - pionowoQ2l/h63.5101.6
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m³/h3.1255
  Strata ciśnienia dla Q3bar0.590.57
  Strata ciśnienia dla Q4bar0.930.89
  kvs (deltaP=Q²/Kvs²)3.245.30
  * H=pozioma pozycja montażowa / V=pionowa pozycja montażowa
 • ZATWIERDZENIA
  Zatwierdzenie MIDLNE-30014 | Typ B2
  NormyEN 14154 | ISO 4064 | OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r., w
  sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS no.: 7439-92-1)

 • TEMPERATURA I CIŚNIENIE
  Zakres temperatury pracy°C+0.1 ... +50
  Robocza temperatura otoczenia°C+1 ... +55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C-10 ... +55
  Ciśnienie nominalnebar16
 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm1520
  Długość całkowitaLmm110130
  Współczynnik Q3/Q1R125H / 63V125H / 63V
  SzerokośćBmm7777
  WysokośćH1+H2mm7980
  Gwint przyłączeniowyGcal3/4"1"
  Wagakg0.380.51
 • WYKRES DN15

 • WYKRES DN20

  Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem U0/D0.