HYDRUS 2.0

WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY

ZASTOSOWANIE

Hydrus 2.0 to ultradźwiękowy, statyczny wodomierz przeznaczony do wszystkich zastosowań związanych z zaopatrzeniem w zimną wodę. Zapewnia dokładność pomiaru i długotrwałą stabilność w trudnych warunkach (brak pomiaru powietrza, odporność metrologiczna w przypadku występowania osadu). Licznik został opracowany zgodnie z dyrektywą MID, spełnia obowiązujące przepisy europejskie i sanitarne. Zintegrowana funkcja komunikacyjna umożliwia odczyt mobilny (walk-by, drive-by, pasywny drive-by) lub odczyt za pośrednictwem sieci stacjonarnej. Licznik można zintegrować ze stacjonarnym systemem sieciowym IZAR firmy Diehl Metering, który wyróżnia się bardzo dużym zasięgiem, znakomitymi osiągami pozwalającymi na odczyt liczników zamontowanych w trudno dostępnych miejscach, wysoką szczegółowością i aktualnością danych. Powstały w ten sposób układ charakteryzyje się wysoką wydajnością pozwalającą na natychmiastowe podejmowanie działań.

CECHY

 • DN 15 do 50
 • Zatwierdzenie MID dla dynamiki w zakresie do R 800
 • Stopień ochrony IP 68
 • Zintegrowana komunikacja radiowa oparta na telegramie Open Metering
 • Bezprzewodowy M-Bus, bezprzewodowy M-Bus/Impuls, przewodowy M-Bus/Impuls/Impuls, IZAR BE Pulse
 • Wyświetlacz z kodami błędów i alarmów, w tym wykrywanie wycieków
 • Żywotność baterii do 16 lat
 • Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem
 • Rozszerzona dynamika pomiarowa (DN 15, 2-3.125 [l/h] )
 • Próg rozruchu 1,4 l/h DN 15
 • PRYWATNOŚĆ

  Wodomierz HYDRUS 2.0 rejestruje 1024 dziennych wartości pomiarowych. Dane te można odczytać lokalnie i uzyskać do nich dostęp tylko za pomocą IZAR@MOBILE. W ramach drugiego trybu rejestrowania danych można zapisać niewielką liczbę 32 miesięcznych wartości pomiarowych. HYDRUS 2.0 ma minimalny interwał wysyłania wynoszący około 14 sekund i wykorzystuje poziom bezpieczeństwa OMS Generacja 3 lub 4, Profil B. Zarówno protokół radiowy, jak i interfejs optyczny są domyślnie szyfrowane.

 • REACH ( Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r.,
  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (tylko dla wariantów kołnierzowych) (nr CAS: 7439-92-1)
  - Tlenek cyrkonowo-tytanowo-ołowiowy (nr CAS: 12626-81-2)

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  Ważnym aspektem naszej działalności jest zmniejszenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne, dlatego staramy się minimalizować nasz ślad węglowy.
  Ślad węglowy (wyrażony w kg ekwiwalentu CO2) dla::
  - DN 15/110 - Radio 434 MHz: 9.17
  - DN 15/110 - M-Bus: 9,21
  - DN 20/190 - Radio 434 MHz i Impuls: 10,1
  - DN 20/190 - Radio 868 MHz & Pulse: 10.3
  - DN 20/190 - Radio 868 MHz: 10.3
  - DN 20/190 - M-Bus: 10.1
  - DN 20/190 - Impuls: 9,92
  - DN 25/260 - Radio 868 MHz: 11.9
  - DN 25/260 - M-Bus: 12,1
  - DN 40/300 - Radio 868 MHz: 16.5
  - DN 40/300 - M-Bus: 16,1
  Dane te pochodzą z oceny cyklu życia (LCA), która została przeprowadzona w celu oceny wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia.
  Należy pamiętać, że deklaracja środowiskowa produktu (EPD) jest dostępna na portalu klienta dla wyżej wymienionych wersji.

  W Diehl Metering czujemy się odpowiedzialni za nasze produkty do końca ich cyklu życia. Na Portalu Klienta można znaleźć Kartę wycofania z eksploatacji zgodnie z Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) dla następującej wersji:
  - HYDRUS 2.0 Domestic

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

 • PODSTAWOWE DANE
  Zakres temperatury pracy°C+0.1 ... +90
  Robocza temperatura otoczenia°C-10 ... +55
  Temperatura otoczenie podczas przechowywania°C-10 ... +70 (>35 °C max. 4 tygodnie)
  Klasa środowiskowaO (Outdoors)
  Klasa środowiskowa mechanicznaM2
  Klasa środowiskowa elektromagnetycznaE2
  Ciśnienie nominalnePNbar16
  Zasilaniedwie 3.6 VDC baterie litowe
  Żywotność baterii1 T50/T90do 16 lat
  Interfejsy komunikacyjneOptyczny, OMS bezprzewodowy M-Bus 868 MHz, M-Bus, L-Bus i Impuls
  Przechowywanie danychDla błędów, alarmów i wartości pomiarowych, możliwość rejestracji danych do 1024 wartości dziennych, +32 wartości miesięczne
  Klasa ochronyIP 68
  1 W zależnosci od interwału nadawania telegramu radiowego, zawartości telegramu radiowego, temperatury otoczenia w miejscu montażu
 • DANE TECHNICZNE WYŚWIETLACZA
  EkranLCD, 9-cyfrowy, dodatkowe symbole/liczydło ekranowe/jednostka
  Wersje DN 15 - DN 40Objętość (m³ +3 miejsca po przecinku) i natężenie przepływu (m³/h +3 miejsca po przecinku)
  Wyświetlane wartościTest ekranu, objętość, żywotność baterii, wersja firmware, suma kontrolna oprogramowania, natężenie przepływu, błąd aktualny/ciągły/historyczny, status alarmu, objetość w wysokiej rozdzielczości, termin, objętość na dzień terminu, objetość przepływu wstecznego, wskaźnik niskiej baterii, wskaźnik wycieku, dostep do rejestru metrologicznego, sygnał radiowy WŁĄCZ/WYŁĄCZ, wskaźnik alarmu, wskaźnik wartości rozliczanej i więcej opcji pętli wyświetlania do wyboru
 • INTERFEJSY - DANE PODSTAWOWE
  OptycznyDo przełączania między ekranami / odczytu i konfiguracji licznika przez IZAR@MOBILE
  Radiowy868 MHz, ramka radiowa w standardzie Open Metering (R3) do odczytu mobilnego wysyłana co 14 sekund, ramka radiowa dalekiego zasięgu (R4 / R4+ / mioty® for Metering) do sieci stacjonarnej wysyłana co 5/15/60 minut
  M-Bus2400 bodów, długość kabla 1,5m , zasilanie tylko przez wbudowany akumulator - można łączyć z dwoma wyjściami impulsowymi
  L-BusW połączeniu z radiem, długość kabla 1.5m, tylko jeden interfejs komunikujący się w tym samym czasie ( wewnętrzny interfejs na potrzeby Diehl Metering)
  ImpulsyDwa konfigurowalne wyjścia impulsowe lub jedno impulsowe i jedno L-Bus , długość kabla impulsowego 1.5m
 • BEZPIECZEŃSTWO
  WersjeOMS 3 generacji lub OMS 4 generacji, Profil B, do wyboru
 • WYJŚCIE IMPULSOWE - TYP OTWARTY DREN
  Maksymalne napięcie wejścioweV30
  Maksymalne natężenie wejściowemA27
  Maksymalny spadek napięcia przy aktywnym wyjściuV/mA2/27
  Maksymalne natężenie przez nieaktywne wyjścieμA/V5/30
  Maksymalne napięcie przy odwróconej biegunowości bez zniszczenia wyjśćV6 (w przypadku gdy natężenie nie przekracza 27 mA)
  Wartość impulsul/impuls1
  Wyjście impulsowe 1 wariantŁączna objętość lub objętość przepływu w przód
  Wyjście impulsowe 2 wariantKierunek przepływu lub błąd, objętość przepływu wstecznego
  Częstotliwość impulsówMax. 10 Hz
  Czas trwania impulsu50 - 125 ms
 • MOŻLIWE INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
  Bezprzewodowy M-Bus/Impuls/L-Bus3 przewody
  Bezprzewodowy M-Busbez przewodu
  M-Bus/Impuls/Impuls5 przewodów
  IZAR BE PULSE4 przewody
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm15152020
  Ciągły strumień objętościQ3m3/h1.62.544
  Długość całkowitaLmm110110130190
  Współczynnik (Q3/Q1)R160160160160
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m3/h23.12555
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h16254040
  Minimalny strumień objętościQ1l/h1015.6252525
  Rozruchowy strumień objętościl/h1.41.42.52.5
  Utrata ciśnienia przy Q3bar0.190.460.40.4
  Utrata ciśnienia przy Q4bar0.30.720.630.63
  Maksymalny strumień objętości2Qhighm³/h2.84.3777
  Przepływ przy ΔP=1 bar3.673.695.395.39
  2 Ciśnienie na wyjściu co najmniej 3 bary, maksymalnie 100 godzin rocznie, sieć z zamkniętym rurociągiem.
 • ZATWIERDZENIA
  ZatwierdzenieMID DE-19-MI001-PTB012
  Zakres dynamiki (Q3/Q1)Rdo 800
  NormyEN 4064, EN 14154, OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • ZAKRES DYNAMIKI
  Q3 1.6 m³/h - T50R160; 400
  Q3 1.6 m³/h - T90R160; 400H/250V;
  Q3 2.5 m³/h - T50R160; 400; 800
  Q3 2.5 m³/h - T90R160; 400; 800H/400V;
  Q3 4 m³/h - T50 | T90R160; 400; 800H/400V;
 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm15152020
  Ciągły strumień objętościQ3m3/h1.62.544
  Długość całkowitaLmm110110130190
  Długość liczydłaL1mm89898989
  Szerokość liczydłaBmm89898989
  Długość całkowita ze złączkąL2mm190190230290
  Gwint przyłączeniowy na licznikucalG¾BG¾BG1BG1B
  Gwint przyłączeniowy na złączcecal
  WysokośćH1mm71717474
  Wysokość bez złączki (około)kg0.70.70.80.9
  Waga ze złączką (około)kg1.11.11.21.3
  WysokośćHmm18182121
 • WYKRESY

 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm253240
  Ciągły strumień objętościQ3m3/h6.31016
  Długość całkowitaLmm260260300
  Współczynnik (Q3/Q1)R160160160
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m3/h7.8712.520
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h63100160
  Minimalny strumień objętościQ1l/h39.37562.5100
  Rozruchowy strumień objętościl/h558.7
  Utrata ciśnienia przy Q3bar0.220.540.5
  Utrata ciśnienia przy Q4bar0.340.840.78
  Maksymalny strumień objętości2Qhighm³/h11.0217.528
  Przepływ przy ΔP=1 bar13.4313.4322.63
  2 Ciśnienie na wyjściu co najmniej 3 bary, maksymalnie 100 godzin rocznie, sieć z zamkniętym rurociągiem
 • ZATWIERDZENIA
  ZatwierdzenieMID DE-19-MI001-PTB012
  Zakres dynamiki (Q3/Q1)Rdo 800
  NormyEN 4064, EN 14154, OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH,
 • ZAKRES DYNAMIKI
  Q3 6.3 m³/h - T50 | T90R160; 400H/250V;
  Q3 10 m³/h - T50 | T90 DN32R160; 400; 800H/400V;
  Q3 16 m³/h - T50 | T90 DN40R160; 400; 800H/400V;
 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm253240
  Ciągły strumień objętościQ3m3/h6.31016
  Długość całkowitaLmm260260300
  Długość liczydłaL1mm898996
  Szerokość liczydłaBmm898989
  WYMIARY - GWINT...
  Długość całkowita ze złączkąL2mm380380440
  Gwint przyłączeniowy na licznikucalG1¼BG1½BG2B
  Gwint przyłączeniowy na złączcecalR1R1¼R1½
  WysokośćH1mm787882
  Wysokość bez złączki (około)kg1.41.52.6
  Waga ze złączką (około)kg2.02.13.8
  WysokośćHmm273036
 • WYKRESY