WESAN WPV G

WODOMIERZ SPRZĘŻONY

Zastosowanie

Wodomierz WPV G jest przeznaczony do pomiaru bardzo dużego, zróżnicowanego przepływu, który może wystąpić w wyjątkowych sytuacjach. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 oraz OIML R49. Ma zastosowanie do pomiaru wody zimnej o temperaturze do 30 °C (bezpieczna temp. do 50 °C), przy ciśnieniu roboczym do 16 bar. Wodomierze główny i boczny są zabudowane w jednym korpusie, przez co nie występuje ryzyko korozji lub osiadania zanieczyszczeń. Modułowe liczydło grupy wodomierza głównego może zostać wyposażone w moduł radiowy IZAR RC 868 I R4 MD (PL) oraz nadajnik impulsów IZAR Pulse I MD (PL). Modułowe liczydło grupy wodomierza bocznego może zostać wyposażone w moduł radiowy IZAR RC 868 I R4 MD (PL) oraz nadajnik impulsów IZAR Pulse I MD (PL). Wodomierze mogą również zostać podłączone do urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR Dosing. W celu zapewnienia bezpiecznego przełączenia, wodomierz wymaga minimalnego ciśnienia 0,6 bar.

Cechy

 • Zatwierdzenie MID do wartości R4000
 • Średnica nominalna DN 50-100
 • Liczydło wodomierza głównego i bocznego posiadające IP68 może być obracane wraz z nakładką radiową lub nadajnikiem impulsów o 359° w celu łatwiejszego odczytu
 • Sposób montażu: poziomy lub pionowy
 • Bardzo dobra, długoterminowa dokładność pomiaru
 • Brak błędów pomiarowych podczas przełączania pomiędzy przepływami
 • Wodomierz główny i boczny jest wyposażony w osłonę liczydła-klapkę
 • Możliwość zastosowania systemu radiowego odczytu wodomierzy IZAR
 • Informacje ogólne
  Zakres temperatury pracy°C1 ... 30
  Bezpieczny zakres temperatury°C1 ... 50
  Zakres temperatury otoczenia°C1 ... 55
  Zakres temperatury przechowywania°C1 ... 55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
  Stopień ochronyIP 68
  Wodomierz bocznyAltair MCI
 • Metrologia
  Średnica nominalnaDNmm5080100
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h2563100
  Minimalny strumień objętościQ1l/h252525
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h404040
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m³/h31,2578,75125
  Rozruchowy strumień objętościl/h222
  Ciągły strumień objętości - boczny Altair MCIQ3m³/h444
  Przełączający rosnący strumień objętościm³/h2,22,72,4
  Przełączający malejący strumień objętościm³/h0,91,11,2
 • Zatwierdzenie
  Średnica nominalnaDNmm5080100
  MID (DE-16-MI001-PTB002)
  Dynamika pomiaru RQ3 / Q1100025004000
 • REACH

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r.,
  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS no.: 7439-92-1)

 • Impulsowanie
  Średnica nominalnaDNmm5080100
  Wartość impulsu (główny / boczny)l/impuls10 / 110 / 110 / 1
 • Wymiary
  Średnica nominalnaDNmm5080100
  Długość całkowita (DIN 19625)Lmm270300360
  Średnica flanszyDmm165200220
  Średnica w osi otworów na śrubyKmm125160180
  Ilość otworów na śrubyszt488
  Średnica otworu pod śrubyD1mm181818
  WysokośćHmm76105101
  WysokośćH1mm115135140
  WysokośćH2mm174175146
  Wysokość do usunięcia wkładu pomiarowegomm250280280
  SzerokośćB1mm85100110
  SzerokośćB2mm160180180
  ŚrednicaØ Bmm110110110
  Waga kompletnego wodomierzakg17,425,529
  Waga wkładu pomiarowegokg6,39,39,3
 • Wykres utraty ciśnienia / Typowy wykres błędu