WESAN WPV G DN 150

WODOMIERZ SPRZĘŻONY

ZASTOSOWANIE

Wodomierz WPV G DN150 jest przeznaczony do pomiaru bardzo dużego, zróżnicowanego przepływu, który może wystąpić w wyjątkowych sytuacjach. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 oraz OIML R49.
Ma zastosowanie do pomiaru wody zimnej o temperaturze do 30 °C (bezpieczna temp. do 50 °C), przy ciśnieniu roboczym do 16 bar. Modułowe liczydło grupy wodomierza głównego i bocznego może zostać wyposażone w moduł radiowy IZAR RC 868 I R4 MD (PL) oraz nadajnik impulsów IZAR Pulse I MD (PL). Wodomierz może również zostać podłączony do urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR Dosing. W celu zapewnienia bezpiecznego przełączenia, wodomierz wymaga minimalnego ciśnienia 0,6 bar.

CECHY

 • Zatwierdzenie MID do wartości R4000
 • Średnica nominalna: DN 150
 • Liczydło wodomierza głównego i bocznego może być obracane wraz z nakładką radiową lub nadajnikiem impulsów o 350° w celu łatwiejszego odczytu
 • Sposób montażu: poziomy
 • Bardzo dobra, długoterminowa dokładność pomiaru
 • Brak błędów pomiarowych podczas przełączania pomiędzy przepływami
 • Wodomierz główny i boczny jest wyposażony w osłonę liczydła-klapkę
 • PODSTAWOWE DANE
  Zakres temperatury pracy°C1 ... 30
  Bezpieczny zakres temperatury°C1 ... 50
  Robocza temperatura otoczenia°C1 ... 55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C1 ... 55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
  Zakres wyświetlania0.5 l ... 999,999 m³
  Klasa ochronyIP 68
  Wodomierz bocznyALTAIR V4
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnaDNmm150
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h160
  Minimalny strumień objętościQ1l/h40
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h64
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m³/h200
  Rozruchowy strumień objętościl/h5
  Ciągły strumień objętości - boczny - Altair V4Q3m³/h16
  Przełączający rosnący strumień objętościl/h4350
  Przełączający malejący strumień objętościl/h7800
 • ZATWIERDZENIA
  Średnica nominalnaDNmm150
  MID (DE-17-MI001-PTB003)
  Współczynnik Q3/Q1R4000 H
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r., w
  sprawie Rejestracji, Oceny, Udzielania zezwoleń i Stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (tzw. REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów (CAS nr: 7439-92-1)

 • WYMIARY
  Średnica nominalnaDNmm150
  Długość całkowita (DIN 19625)Lmm500 ± 15
  Średnica flanszyDmm285
  Średnica w osi otworów na śrubyKmm240
  Ilość otworów na śrubyszt8
  Średnica otworów pod śrubyD1mm22
  WysokośćHmm150
  WysokośćH1mm210
  Wysokość do usunięcia wkładu pomiarowegomm475
  SzerokośćB1mm143
  SzerokośćB2mm310
  ŚrednicaØ Bmm115
  Waga kompletnego wodomierzakg68
 • WYKRESY