Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych

Dowiedz się jaką rolę odegrał Diehl Metering podczas 5. Dorocznego Tygodnia Kongresu Wody i Energii

Diehl Metering
Wiadomości prasowe
Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych
Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych
Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych
Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych Kongres w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako główne forum dyskusyjne dla Inteligentnych Rozwiązań Pomiarowych

Diehl Metering przedstawił swoją wizję oraz zaprezentował kluczowe inteligentne rozwiązania podczas 5. Dorocznego Tygodnia Kongresu Wody i Energii, ważnego spotkania na rynku Bliskiego Wschodu.

W dniach 10-12 lutego 2020 r. w hotelu Radisson Blue w Sharja
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyła się wystawa, która przyciągnęła około 250 uczestników reprezentujących liderów biznesu i decydentów w tym kraju.

Pierwszego dnia swoje przemówienie miał Jairo Rojas, wiceprezes ds. Sprzedaży Diehl Metering na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Turcji. Jego prezentacja podkreśliła, w jaki sposób przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na Bliskim Wschodzie mogą czerpać korzyści z inteligentnych rozwiązań pomiarowych.

Drugiego dnia imprezy zespół Diehl Metering zaprezentował szereg rozwiązań  dla wody, energii cieplnej i gazu - koncentrując się na realizacji bardziej zrównoważonej przyszłości.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Alleem Business Congress, jako wyjątkowe forum, gdzie liderzy biznesu spotykali się i współpracują w celu sprostania gospodarczym, społecznym i środowiskowym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. Przedstawiona długoterminowa wizja jest zgodna z ambicjami Diehl Metering.