Nowy oficjalny raport podkreśla potencjał mioty® dla przedsiębiorstw wodociągowych

A new Diehl Metering white paper investigates the challenges facing water utilities, and highlights the potential to address them using mioty®, a next-generation connectivity standard. In combination with an adapted solution, mioty® can considerably improve leak detection and transform the way we approach Non-Revenue Water (NRW).

Nowy oficjalny raport podkreśla potencjał mioty® dla przedsiębiorstw wodociągowych Nowy oficjalny raport podkreśla potencjał mioty® dla przedsiębiorstw wodociągowych
Diehl Metering

Nowy oficjalny raport Diehl Metering bada wyzwania z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa wodociągowe i podkreśla potencjał, jaki może zaoferować im mioty®, standard łączności kolejnej generacji. W połączeniu z dostosowanym rozwiązaniem, mioty® może w znaczący sposób poprawić wykrywanie nieszczelności i zmienić podejście do wody niedochodowej (NRW).

Czy wiesz, że 2,7 miliarda ludzi doświadcza niedoboru wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku? I że dwie trzecie światowej populacji może do 2025 roku zmagać się z niedoborem wody? Gdy woda staje się coraz cenniejszym zasobem, przedsiębiorstwa wodociągowe ponoszą rosnącą odpowiedzialność za stawianie czoła wyzwaniom, które nie tylko wpływają na ich własny biznes, ale także na społeczności i przyszłość naszej planety.

Jednym z najważniejszych narzędzi, które mają do dyspozycji jest monitoring sieci poprzez ich cyfryzację. Zapewniając ciągły przepływ precyzyjnych danych w ich sieciach, przedsiębiorstwa wodociągowe mogą zidentyfikować i usunąć przyczyny strat wody, aby zoptymalizować gospodarkę wodną. Aby to zrobić, potrzebują niezawodnego i wydajnego standardu łączności.

Unikalne cechy mioty® decydują o tym, że jest dobrze przygotowany do pełnienia tej roli. To właśnie mioty for Metering zostało opracowane jako standard radiowy IoT dla sektora pomiarowego, oparty na technologii mioty®. Oferuje on dalekie zasięgi, wyjątkową odporność na zakłócenia i doskonałą współpracę pomiędzy technologiami.

W oficjalnym raporcie przeanalizowano potencjał wykorzystania mioty for Metering w celu ustanowienia nowego standardu w zarządzaniu NRW. Bierze on pod uwagę konfiguracje sieci, rozwiązania softwarowe i wsparcie niezbędne do wykorzystania mioty® w maksymalnym zakresie, aby pomóc przedsiębiorstwom wodociągowym poradzić sobie z pilnymi wyzwaniami dotyczącymi strat wody i wody niedochodowej.

Aby dowiedzieć się więcej o mioty for Metering, odwiedź naszą stronę internetową.

Aby lepiej zrozumieć mioty® i potencjał tej technologii w zarządzaniu NRW, zachęcamy do pobrania raportu już teraz.