Dlaczego ogrzewanie komunalne jest kluczowe dla opóźnienia daty, w której przypada Dzień Długu Ekologicznego

Dzień Długu Ekologicznego wyznacza datę, kiedy zużycie zasobów naturalnych przez ludzkość przekroczy zdolność planety do regeneracji tychże zasobów w danym roku. W 2021 roku przypada on na 29 lipca.

Dlaczego ogrzewanie komunalne jest kluczowe dla opóźnienia daty, w której przypada Dzień Długu Ekologicznego Dlaczego ogrzewanie komunalne jest kluczowe dla opóźnienia daty, w której przypada Dzień Długu Ekologicznego
Diehl Metering
Informacja prasowa

Dzień Długu Ekologicznego wyznacza datę, kiedy zużycie zasobów naturalnych przez ludzkość przekroczy zdolność planety do regeneracji tychże zasobów w danym roku. W 2021 roku przypada on na 29 lipca. Jeśli chcemy uniknąć katastrofy ekologicznej, musimy znaleźć sposób, aby dzień ten przypadał coraz później. Zużycie energii, jako jeden z największych czynników przyczyniających się do wyczerpywania zasobów, może odegrać kluczową rolę w redukcji naszego śladu węglowego. Usprawnienia w ogrzewaniu komunalnym są pod tym względem szczególnie ważne.

Przeczytaj pełną informację prasową
Pobierz nasz zestaw prasowy