SHARKY: en smart ultralydsmåler baseret på 5-stjernet kvalitet

I disse usikre tider har virksomheder og forsyningsselskaber brug for løsninger, de kan stole på. Dette sørger SHARKY ultralydsmåler for.

Diehl Metering
Nyheder
SHARKY: en smart ultralydsmåler baseret på 5-stjernet kvalitet SHARKY: en smart ultralydsmåler baseret på 5-stjernet kvalitet

Lige siden 2007 er det blevet tildelt 5 stjerner for målestabilitet af uafhængige tests fra AGFW. Testene er designet til at gennemgå deres tempo og vurdere dem ud fra adskillige kriterier. SHARKY opnåede top scoren, hvilket er en garanti for kvalitet og pålidelighed.

AGFW er en neutral og uafhængig energieffektivitetsforening til opvarmning, afkøling og kombineret varme og strøm. I 40 år har de fremmet udviklingen af høj kvalitet for opvarmning og afkøling i Tyskland og Europa. Som en industriel forløber co-redigerer de det faglige tidsskrift “EuroHeat & Power” og tæller over 500 DHC og industrivirksomheder blandt sine medlemmer. AGFW-testprogrammet anerkendes som en international benchmark for målesektoren.

Omfattende evaluering

Under testning er SHARKY underlagt en grundig kontrol, da den gennemgår AGFW's varmemåler test. Gennem en omfattende række vurderinger evalueres alle aspekter af måleren, fra målepræcision og stabilitet til reparationsmuligheder af oprindelige eller nye flow sensorer.

AGFW-testen er blevet endnu vigtigere, siden EU oprettede sit europæiske måleapparatdirektiv (RK 2014/32/EU - MID). Siden det blev implementeret i 2014 sætter MID obligatoriske standarder for måling. Det håndhæver imidlertid ikke langvarig afprøvning af varmemålere. Dette betyder, at AGFW-testen er det eneste middel til at sammenligne holdbarhedsdata mellem forskellige målere i fremtiden.

Fuldt godkendt nøjagtighed

I den seneste AGFW-test, afsluttet i december 2018, opnåede SHARKY endnu en gang 5 ud af 5 stjerner for målestabilitet og opnåede også topscore for målepræcision takket være sin nøjagtige ultralydteknologi. Måleren giver en ekstremt pålidelig løsning til måling af både små og store mængder med valgte nominelle størrelser i det dynamiske område 1:250. Den kan også måle temperaturer fra 5° C til 150° C, hvilket gør den velegnet til måling ved opvarmning og afkøling.

Derudover blev måleren med succes udsat for en stresstest ved 50° C og 70° C for at vise målekurver og afvigelser ved begge temperaturer. Testene viste også, at SHARKY opretholdt en fremragende måleøjagtighed, selv efter 4.800 timers brug.

For at markere de høje standarder, som måleren opnåede, tildelte AGFW et specielt segl til Diehl Metering - et godkendelsesstempel, der adskiller SHARKY fra andre målere.

Komplet målerløsning

SHARKYs langsigtede stabilitet er et bevis på Diehl Meterings engagement i kvalitet. Ved at tilvejebringe løsninger, der består tidens prøve, hjælper virksomheden kunder med at opnå langsigtet, rentabel merværdi.

Som en af de mest komplette målere på markedet giver SHARKY forsyningsselskaber et solidt fundament for fremtiden. Måleren transmitterer løbende frem- og returtemperatur, flowhastighed, aktuelle output, energiforbrug og alarmmeddelelser via radio eller kabel, hvilket giver et solidt fundament for øget effektivitet. I et Diehl Metering fastnetværk aflæses målerne automatisk flere gange i timen og analyseres ved hjælp af IZAR PLUS Portal / IZAR@NET 2 Meter Data Management software. Den dybdegående analyse hjælper kunder med at forbedre deres distributionsnetværk og øge omkostningseffektiviteten.

SHARKY er ved at gennemgå sin næste AGFW-inspektion med de resultater, der frigives i efteråret. Det forventes endnu en gang at vi får 5 stjerner.