Vår företagskultur

Vår företagskultur Vår företagskultur

Människor är kärnan i vår verksamhet och vår företagskultur är inriktad på våra kunder, våra anställda och våra aktieägare.

Dessa tre pelare är grunden för att vi ska kunna forma de värderingar som vi alla delar.

TILLIT

Vara tillitsfull och öppen för förändring

Vi arbetar alla med passion mot samma mål och identifierar oss med Diehl Meterings värderingar. Vi söker efter synergier och nya samarbeten.

Koncernens mål har företräde framför individuella intressen. Vi litar på ledningens beslut och genomför förändringar öppet och aktivt. Därmed agerar vi som förebilder, stöder andra och strävar ständigt efter att hitta den bästa lösningen för teamet.

PRESTATION

Uppfyll dina mål och agera som entreprenör

Vi uppmuntrar våra anställda att definiera sina egna mål i linje med Diehl Meterings strategi. Varje medarbetare sätter upp mål inom sitt ansvarsområde. För att uppnå våra mål prioriterar vi våra dagliga uppgifter och möter utmaningar proaktivt.

Cheferna hjälper teamen att lyckas genom att främja en produktiv attityd, uttrycka erkännande och ge konstruktiv feedback.

SAMARBETE

Arbeta som en lagspelare för gemensam framgång

God kommunikation, tydliga processer och starkt samarbete är nycklar till ett framgångsrikt arbetssätt. För detta behöver vi självförtroende och måste lita på andra människors förmåga, t.ex. anställda, partner eller experter. Förtroende minskar komplexiteten. Vi ger vägledning i stället för att införa kontroll, är öppna för olika åsikter, accepterar kritik och tillämpar den på ett konstruktivt sätt.

ANSVAR

Delegera och ta ansvar

Varje medarbetare är ansvarig för Diehl Meterings framgång och fattar sina egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Misstag är ett bevis på att du försöker. Chefer bär ett särskilt ansvar. Som ledare och förebilder ger de sina anställda möjlighet att ta ansvar och stöder dem i att genomföra det.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.