ERFURT - Fixed Network

ERFURT - Fixed Network ERFURT - Fixed Network

Ændring af målerteknologi - IoT-smarte målere til et bæredygtigt vandforbrug

ThüWa ThüringenWasser er en af de største tjenesteudbydere inden for vandsektoren i den tyske delstat Thüringen. Med mere end 247.000 kunder dækker ThüWas net næsten 600 km² i byen Erfurt og omegn.

Tidligere blev der installeret omkring 39.000 mekaniske vandmålere i hele netværket for at optimere faktureringen. Disse målere skulle aflæses manuelt, hvilket var dyrt og tidskrævende. Mange målere var også vanskelige at få adgang til, og kunderne kunne ikke faktureres på en bestemt dato.

For at forbedre sin kundeservice, og for at imødegå digitalisering og bæredygtighed, har ThüWa ThüringenWasser samarbejdet med Diehl Metering.

Forbedring af vores kundeservice og bæredygtighed i vores vandnet er en del af vores strategiske dagsorden. Intelligente vandmålere og nye forbindelsesteknologier er et vigtigt redskab til at opnå dette.

       - ThüringenWasser GmbH

 • ROBUST OG PRÆCIS MÅLINGSTEKNOLOGI

  HYDRUS 2.0 ultralydsmåleren er modstandsdygtig over for aflejringer og måler forbruget pålideligt, selv ved det mindste flow. Vandledningstab minimeres, hvilket giver større bæredygtighed og større indtjening.

 • KRAFTFULD OG DATASIKKER

  Mioty®-teknologien har ekstreme radiorækkevidder på op til 11 km, og der er samtidig behov for færre modtagere. Datadeling sikrer en pålidelig datatransmission.

 • OMKOSTNINGSEFFEKTIVE OG DIGITALISEREDE PROCESSER

  Præcis fakturering på en given dag, papirløse foreløbige opgørelser, digitaliserede processer og omkostningsbesparelser.

 • UDFORDRINGEN: MANUEL AFLÆSNING KUN EN GANG OM ÅRET - DYRT OG IKKE SKALERBART

  UDFORDRINGEN: MANUEL AFLÆSNING KUN EN GANG OM ÅRET - DYRT OG IKKE SKALERBART UDFORDRINGEN: MANUEL AFLÆSNING KUN EN GANG OM ÅRET - DYRT OG IKKE SKALERBART

  Der er installeret ca. 39.000 mekaniske vandmålere i ThüWas vandforsyningsområde, som udelukkende anvendes til faktureringsformål. Manuel aflæsning, som hidtil har været almindelig praksis, er ekstremt dyrt og tidskrævende, med store personaleudgifter og et stort antal målere. En yderligere komplikation er svært tilgængelige målere. Og manuel aflæsning gør det kun muligt at fakturere forbrugerne på en bestemt dato. Et ønske hos mange udlejere er imidlertid at fakturere deres lejere de faktiske driftsomkostninger.

  ThüWa har derfor opdelt sit forsyningsområde i 12 aflæsningsdistrikter, hvor målere aflæses på forskellige tidspunkter af året. Dette medførte en masse arbejde, især i forbindelse med udarbejdelsen af vandforsyningens årsregnskaber, og store omkostninger til IT- og revisionsfirmaer. Desuden er de eksisterende vandmålere, med bevægelige målerdele, modtagelige over for aflejringer, f.eks. forårsaget af kalkholdigt vand. Dette kan reducere deres nøjagtighed i løbet af deres nuværende levetid på 6 år, og i værste fald føre til forskelle mellem det faktiske og det målte vandforbrug. Og da dataaflæsning kun er tilgængelig én gang om året for hver måler, er det svært for ThüWa at gennemføre emner som optimering af vandforsyningen eller lækagesporing.

 • LØSNINGEN: DM’S IOT NETVÆRKS PLANLÆGNINGSTJENESTE RESULTEREDE I TRÅDLØD LPWAN mioty® TEKNOLOGI

  LØSNINGEN: DM’S IOT NETVÆRKS PLANLÆGNINGSTJENESTE RESULTEREDE I TRÅDLØD LPWAN mioty® TEKNOLOGI LØSNINGEN: DM’S IOT NETVÆRKS PLANLÆGNINGSTJENESTE RESULTEREDE I TRÅDLØD LPWAN mioty® TEKNOLOGI

  ThüWa ThüringenWasser GmbH besluttede at udskifte alle mekaniske vandmålere med Diehl Metering HYDRUS 2.0 ultralydsvandmålere i løbet af de næste 2-3 år. Det gælder både husstandsmålere og de store bulkmålere i nettet.

  Den enkle plug-&-play-installation og de minimale vedligeholdelseskrav gør HYDRUS ultralydsvandmåler til den ideelle måler for vandforsyninger. Takket være et integreret radiomodul kan drive-by- eller fuldautomatisk aflæsning via fastnetværk realiseres med det samme.

  Valget af kommunikationsteknologi spiller en afgørende rolle for aflæsning af fastnet. For at evaluere fordele og mulige anvendelser af forskellige IoT-kommunikationsteknologier, blev Diehl Meterings IOT-netværksplanlægningstjeneste anvendt. Først blev der foretaget en situationsanalyse sammen med kunden. Mål og fremtidige muligheder for netværket blev defineret, og forskellige kommunikationsteknologier blev evalueret. På grundlag heraf, blev der planlagt et detaljeret netværk med alle de nødvendige antenneplaceringer.

  Sammenligningen af de mulige teknologier viste, at den trådløse LPWAN-teknologi mioty® overbeviste med den bedste ydeevne og omkostningseffektivitet. ThüWa vil således implementere mioty®-netværket sammen med Stadtwerke Erfurt-koncernen inden for de næste 2-3 år – det er allerede blevet etableret det første sted.

  Ved at opsætte et netværk med mioty®-teknologien og kommunikere med HYDRUS 2.0 husstands- og bulk vandmålere, vil ThüWa være i stand til at digitalisere sin måleraflæsning og faktureringsproces fuldt ud.

 • FORDELENE: PÅLIDELIG DATATRANSMISSION, HURTIG OG SIKKER FAKTURERING, OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG FREMTIDSSIKRET

  FORDELENE: PÅLIDELIG DATATRANSMISSION, HURTIG OG SIKKER FAKTURERING, OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG FREMTIDSSIKRET FORDELENE: PÅLIDELIG DATATRANSMISSION, HURTIG OG SIKKER FAKTURERING, OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG FREMTIDSSIKRET

  Pålidelig og robust.
  Mioty®-netværket vil gøre det muligt for målerapplikationer at smelte sammen med IoT-verdenen. Teknologiens særlige kendetegn er ekstreme radiorækkevidder på op til 11 km og god radiodækning, hvilket gør det muligt at aflæse målere i vanskelige installationssituationer uden fejl. En anden fordel er den høje robusthed. Mioty® telegramopdelingen sikrer en pålidelig dataoverførsel af målerdata. De registrerede data sendes ikke i ét stykke, men opdeles i mange små stykker. Hvis et datastykke bliver beskadiget på vej til modtageren, kan målertelegrammet findes og genoprettes fuldstændigt, takket være fejlkorrektion. Dette sikrer vandforsyningen en høj driftsikkerhed.

  Optimeret radiorækkevidde med kun få antenner.
  Den optimerede radiorækkevidde spiller en afgørende rolle med hensyn til investerings- og driftsomkostninger. Til radiodækning af hele Erfurt, kræver mioty® langt færre antennepladser end andre teknologier. Der er behov for et lille antal antennesites til at opfylde forskellige krav til en opsætning, f.eks. adgangstilladelse, installationstilladelse osv.

  Faktureringsprocesserne kører hurtigere, mere sikkert og stabilt.
  Slutbrugerne faktureres kun for deres faktiske forbrug på forfaldsdatoen. Fra registreringen af måleraflæsninger til overførslen til ThüWas faktureringssystem, er den samlede proces hurtigere, mere sikker og mere pålidelig. Der kan til enhver tid udarbejdes en foreløbig papirløs opgørelse.

  Balancemæssige periodiseringer, og ThüWas omkostninger til udarbejdelse af årsregnskaber, hører også fortiden til.

  Yderligere potentiale.

  Fordelene ved HYDRUS 2.0 ultralydsvandmåleren kommer i spil. Da der ikke er nogen bevægelige målerdele i den statiske måler, er den immun over for aflejringer, og måler kundens nøjagtige vandforbrug stabilt, i hele sin levetid - selv ved de mindste vandmængder. Med en levetid på op til 16 år, repræsenterer HYDRUS-serien et enormt økonomisk potentiale for forsyningsvirksomheden.

  Sidst men ikke mindst, tilbyder mioty® et bredt teknisk grundlag for fremtidige digitale anvendelser af ThüWa, og muliggør yderligere skridt inden for SmartCity-området.