Mon, 26 Sep 2022 12:34:02 +0200 RSS Feed https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/ Diehl Stiftung & Co. KG sv https://www.diehl.com/favicon.ico RSS Feed https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/ Diehl Metering stödjer Danmarks största vattenbolag, HOFOR, i deras ambition att skapa hållbara städer. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/diehl-metering-stoedjer-danmarks-stoersta-vattenbolag-hofor-i-deras-ambition-att-skapa-h%C3%A5llbara-staeder/ Diehl Metering har implementerat en lösning för fasta nät för att stödja HOFOR i dess vision att skapa hållbara städer och tätorter i Köpenhamnsområdet. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/diehl-metering-stoedjer-danmarks-stoersta-vattenbolag-hofor-i-deras-ambition-att-skapa-h%C3%A5llbara-staeder/ Diehl Metering Wed, 21 Sep 2022 11:03:00 +0200 Stärka hållbarheten för att flytta tillbaka Earth Overshoot Day https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/staerka-h%C3%A5llbarheten/ År 2022 inföll Earth Overshoot Day den 28 juli, vilket markerar det datum då vi officiellt överkonsumerar vår planets resurser för året. Det är varje företags ansvar att minska sin förbrukning av fossila bränslen, använda mer hållbara metoder och minska avfallet. För varje åtgärd vi vidtar måste vi se till den totala miljöpåverkan, och inte bara koldioxidavtrycket av den specifika åtgärden. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/staerka-h%C3%A5llbarheten/ Diehl Metering Fri, 05 Aug 2022 09:20:00 +0200 Smart Heating Lab möjliggör en stor anbudsvinst i Kina https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/smart-heating-lab-moejliggoer-en-stor-anbudsvinst-i-kina/ Efter invigningen förra året har vårt laboratorium för smart uppvärmning i Luoyang, Kina hjälpt oss att vinna en viktig upphandling. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/smart-heating-lab-moejliggoer-en-stor-anbudsvinst-i-kina/ Diehl Metering Mon, 25 Jul 2022 14:42:00 +0200 Sociala åtgärder i hjärtat av Diehl Metering Bażanowice https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/sociala-%C3%A5tgaerder-i-hjaertat-av-diehl-metering-ba%C5%BCanowice/ På vår anläggning i Bażanowice, Polen, leder Diehl Meterings team ett antal sociala åtgärder för behövande människor. Förutom en insamling två gånger om året som organiseras av personalrådet har Bażanowice nu en nyckelroll i samordningen av vårt företags insatser för att hjälpa flyktingar från Ukraina. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/sociala-%C3%A5tgaerder-i-hjaertat-av-diehl-metering-ba%C5%BCanowice/ Diehl Metering Mon, 04 Jul 2022 12:49:00 +0200 Diehl Metering firar 30 års verksamhet i Polen https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/diehl-metering-firar-30-%C3%A5rs-verksamhet-i-polen/ Tidigare den här månaden höll Diehl Metering ett speciellt evenemang för att fira 30 års verksamhet i Polen. Under denna tid har vår polska anläggning utvecklats från att ha varit en lokal monteringsanläggning till att bli ett viktigt internationellt nav för Diehl Metering Group. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/diehl-metering-firar-30-%C3%A5rs-verksamhet-i-polen/ Diehl Metering Fri, 24 Jun 2022 11:08:00 +0200 Kundtjänst förbättras med IZAR Passive Drive-By-lösning i östra Frankrike https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/kundtjaenst-foerbaettras-med-izar-passive-drive-by-loesning-i-oestra-frankrike/ Tack vare en Diehl Metering-lösning kan storstadsområdet Greater Nancy i nordöstra Frankrike nu läsa av vattenmätare på distans och regelbundet genom att använda en flotta av sopbilar. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/kundtjaenst-foerbaettras-med-izar-passive-drive-by-loesning-i-oestra-frankrike/ Diehl Metering Thu, 09 Jun 2022 09:06:00 +0200 Embedded World Exhibition & Conference i Nürnberg https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/embedded-world-exhibition-conference-i-nuernberg/ Embedded World Exhibition & Conference i Nürnberg visar hela världen av inbyggda system, de senaste produkterna och innovationerna inom IoT, hårdvara, mjukvara, systemteknik, säkerhet och trygghet, SOC-design (system-on-chip), inbyggd vision och mycket mer. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/embedded-world-exhibition-conference-i-nuernberg/ Diehl Metering Thu, 02 Jun 2022 09:53:00 +0200 HYDRUS 2.0 och IZAR STELLA håller dataflödet igång på AWWA ACE22 https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/hydrus-20-och-izar-stella-h%C3%A5ller-datafloedet-ig%C3%A5ng-p%C3%A5-awwa-ace22/ På årets AWWA ACE22 visar Diehl Metering upp HYDRUS 2.0 BULK och IZAR STELLA LoRa AMI System. HYDRUS 2.0 BULK är det senaste inom ultraljudsteknik, med avancerad noggrannhet vid extremt låga flöden och mycket mer. IZAR STELLA AMI System migrerar från mobilt till fast nätverk och till en "Smart City"-lösning. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/hydrus-20-och-izar-stella-h%C3%A5ller-datafloedet-ig%C3%A5ng-p%C3%A5-awwa-ace22/ Diehl Metering Mon, 23 May 2022 09:34:00 +0200 Förbättra vår kundupplevelse genom virtuella verktyg https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/foerbaettra-v%C3%A5r-kundupplevelse-genom-virtuella-verktyg/ Som en del av vår strategi att ständigt stärka vårt digitala erbjudande har vi utvecklat två virtuella verktyg för att förbättra kundupplevelsen. Den virtuella fabriksrundturen och det virtuella showroomet ger dig fjärråtkomst till Diehl Meterings anläggningar och produkter. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/foerbaettra-v%C3%A5r-kundupplevelse-genom-virtuella-verktyg/ Diehl Metering Tue, 17 May 2022 12:26:00 +0200 Dela med oss av vårt engagemang för hållbarhet i microsofts tidskrift technology record https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/dela-med-oss-av-v%C3%A5rt-engagemang-foer-h%C3%A5llbarhet-i-microsofts-tidskrift-technology-record/ Vårnumret 2022 av Microsofts Technology Record har just släppts. Våra team är glada över att få denna möjlighet att dela med sig av en rad lösningar och inspirationer för en mer hållbar framtid. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/dela-med-oss-av-v%C3%A5rt-engagemang-foer-h%C3%A5llbarhet-i-microsofts-tidskrift-technology-record/ Diehl Metering Fri, 22 Apr 2022 09:44:00 +0200