Tue, 24 May 2022 13:05:07 +0000 RSS Feed https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/ Diehl Stiftung & Co. KG sv https://www.diehl.com/favicon.ico RSS Feed https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/ Dela med oss av vårt engagemang för hållbarhet i microsofts tidskrift technology record https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/dela-med-oss-av-v%C3%A5rt-engagemang-foer-h%C3%A5llbarhet-i-microsofts-tidskrift-technology-record/ Vårnumret 2022 av Microsofts Technology Record har just släppts. Våra team är glada över att få denna möjlighet att dela med sig av en rad lösningar och inspirationer för en mer hållbar framtid. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/dela-med-oss-av-v%C3%A5rt-engagemang-foer-h%C3%A5llbarhet-i-microsofts-tidskrift-technology-record/ Diehl Metering Fri, 22 Apr 2022 09:44:00 +0000 Möjliggöra kundorienterade innovationer inom fjärrvärme https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/moejliggoera-kundorienterade-innovationer-inom-fjaerrvaerme/ Genom att implementera ett fast nät och stödja en innovativ "motivationstaxa" har Diehl Metering hjälpt det danska elbolaget Brønderslev Forsyning A/S att nå nya höjder inom energieffektivitet. Företaget har också stärkt sitt rykte som pionjär inom fjärrvärme och samtidigt ökat kundnöjdheten. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/moejliggoera-kundorienterade-innovationer-inom-fjaerrvaerme/ Diehl Metering Wed, 20 Apr 2022 13:42:00 +0000 Den nya broschyren lyfter fram SHARKY 775:s unika kombination av flexibilitet och prestanda för att driva dina användningsområden för energieffektivitet. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/den-nya-broschyren-lyfter-fram-sharky-775s-unika-kombination-av-flexibilitet-och-prestanda-foer-att-driva-dina-anvaendningsomr%C3%A5den-foer-energieffektivitet/ SHARKY 775 är Diehl Meterings ultraljudsenergimätare för värme- och kyltillämpningar. Tack vare de många anslutningsmöjligheterna och den långvariga prestandan överför mätaren kontinuerligt en mängd exakta data för att driva ditt distributionsnäts energieffektivitet till nya höjder. Ladda ner vår nya broschyr för att ta del av detaljer om alla mätarens viktigaste egenskaper och fördelar. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/den-nya-broschyren-lyfter-fram-sharky-775s-unika-kombination-av-flexibilitet-och-prestanda-foer-att-driva-dina-anvaendningsomr%C3%A5den-foer-energieffektivitet/ Diehl Metering Wed, 06 Apr 2022 09:59:00 +0000 Flytt till nya lokaler stärker Diehl Meterings närvaro i Kina https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/flytt-till-nya-lokaler-staerker-diehl-meterings-naervaro-i-kina/ Vårt team i Kina avslutade Oxens år på ett bra sätt genom att flytta till nya lokaler för att samla alla på en enda plats i den östra staden Jinan. Syftet med flytten är att öka den operativa effektiviteten och samtidigt ge oss det utrymme vi behöver för att fortsätta vår tillväxt, ett år efter att vi öppnade vårt högteknologiska laboratorium för smart uppvärmning i Luoyang i centrala Kina. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/flytt-till-nya-lokaler-staerker-diehl-meterings-naervaro-i-kina/ Diehl Metering Wed, 09 Mar 2022 10:00:00 +0000 Varför smart mätning är nyckeln till nya trender inom undermätning https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/varfoer-smart-maetning-aer-nyckeln-till-nya-trender-inom-undermaetning/ Undermätning står i allt högre grad inför en miljö som utvecklas. I dag förväntar sig konsumenterna i lägenhetshus att betala för sin faktiska energiförbrukning snarare än för uppskattningar. Dessutom inför lagstiftningen nya regler för sektorn. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/varfoer-smart-maetning-aer-nyckeln-till-nya-trender-inom-undermaetning/ Diehl Metering Tue, 01 Mar 2022 10:27:00 +0000 Hållbarhetsrapporten beskriver Diehl Meterings åtgärder för en bättre värld https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/h%C3%A5llbarhetsrapporten-beskriver-diehl-meterings-%C3%A5tgaerder-foer-en-baettre-vaerld/ Diehl Metering har publicerat sin hållbarhetsrapport, som nu finns tillgänglig i digitalt format. Rapporten förklarar i konkreta termer vad vi gör för att bidra till att forma en rättvisare, mer etisk och mer ansvarsfull framtid i linje med FN:s 17 mål för hållbar utveckling. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/h%C3%A5llbarhetsrapporten-beskriver-diehl-meterings-%C3%A5tgaerder-foer-en-baettre-vaerld/ Diehl Metering Mon, 07 Feb 2022 15:54:00 +0000 Sverige: ramavtal för värme inom sinfra undertecknat https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/sverige-ramavtal-foer-vaerme-inom-sinfra-undertecknat/ Diehl Metering Sweden deltog återigen i anbudsförfarandet för Sinfra-ramavtal för värme och slutförde det framgångsrikt. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/sverige-ramavtal-foer-vaerme-inom-sinfra-undertecknat/ Diehl Metering Tue, 18 Jan 2022 16:16:00 +0000 Volymetriska mätare gör det möjligt att minska Non-Revenue Water på Malta https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/volymetriska-maetare-goer-det-moejligt-att-minska-non-revenue-water-p%C3%A5-malta/ Tack vare den extrema noggrannheten hos sina volymmätare har Diehl Metering hjälpt det maltesiska vattenbolaget Water Services Corporation (WSC) att minska mängden Non-Revenue Water och övervinna utmaningarna med låga flödeshastigheter och höga kalkkoncentrationer. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/volymetriska-maetare-goer-det-moejligt-att-minska-non-revenue-water-p%C3%A5-malta/ Diehl Metering Wed, 01 Dec 2021 16:02:00 +0000 Ny broschyr visar upp smarta vattenlösningar https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/ny-broschyr-visar-upp-smarta-vattenloesningar/ Diehl Metering har sammanställt en ny broschyr för att hjälpa kunder inom vattensektorn att navigera i sina utmaningar och hitta de bästa lösningarna. "Smart Water Solutions" erbjuder insikter om hur vattenhantering kan göras mer intelligent och ansvarsfull för allmännyttiga företag, kommuner och industriföretag. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/ny-broschyr-visar-upp-smarta-vattenloesningar/ Diehl Metering Thu, 25 Nov 2021 16:08:00 +0000 Diehl Metering ansluter sig officiellt till FN:s Global Compact https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/diehl-metering-ansluter-sig-officiellt-till-fns-global-compact/ FN har bekräftat att Diehl Metering har undertecknat Global Compact, ett frivilligt initiativ för företag som vill bidra till en hållbar värld. Vi finns nu med på Global Compacts webbplats som ett av mer än 13 000 företag som har åtagit sig att ansluta sig till avtalet. https://www.diehl.com/metering/sv/press-media/press/nyheter/diehl-metering-ansluter-sig-officiellt-till-fns-global-compact/ Diehl Metering Thu, 21 Oct 2021 11:17:00 +0000