Vårt uppdrag

Vårt uppdrag Vårt uppdrag
 • KUNDNÖJDHET KOMMER FÖRST

  KUNDNÖJDHET KOMMER FÖRST KUNDNÖJDHET KOMMER FÖRST

  Kundservice på lång sikt och skapa mervärde.
  Våra kunder är vårt fokus och vi samarbetar med dem. Vår passion för innovation stöder deras egenmakt och skapar mervärde. Varje enskild medarbetare är en "lösningsleverantör" för våra externa och interna kunder.
  Denna filosofi gäller för alla avdelningar på Diehl Metering eftersom ett verkligt samarbete endast kan uppnås genom kollektivt engagemang. Tillsammans förbinder vi oss till kvalitet och strävar efter hållbara partnerskap samtidigt som vi förblir trogna till oss själva och våra kunder.

 • VÅRA MEDARBETARE DRIVER OSS

  VÅRA MEDARBETARE DRIVER OSS VÅRA MEDARBETARE DRIVER OSS

  Främja kompetens och gemensam kultur.
  Vi stärker och inspirerar våra medarbetare samtidigt som vi respekterar var och en med sin egen individuella personlighet. Vi hämtar vår styrka från våra olika talanger och mångsidiga perspektiv samtidigt som vi uppmuntrar entreprenörskap och beslutsfattande. Vi stöder våra medarbetare i deras utveckling och i deras önskan att ta på sig nya ansvarsområden, att bli mer flexibla och innovativa. Livslångt lärande hjälper oss att anpassa oss till förändrade situationer och krav samt att växa inom varje division på Diehl Metering.

 • ANSVAR ÄR VÅR PLIKT

  ANSVAR ÄR VÅR PLIKT ANSVAR ÄR VÅR PLIKT

  Skapa hållbar tillväxt.
  Vi hjälper till att spara vår planets resurser och säkra lönsam och hållbar tillväxt. Den excellens vi strävar efter kommer från det engagemang och den passion som vi lägger ner i vårt arbete varje dag.
  Vi siktar på ständiga förbättringar och är alltid villiga att göra det lilla extra. Våra aktieägare har stort förtroende för vår prestation och innovationskraft. De investerar i våra idéer för att säkerställa en hållbar tillväxt som gynnar både våra kunder och företaget.
  På så sätt bidrar vi till att spara vår planets resurser och vi ger ett viktigt bidrag till Diehl-koncernens framtida utveckling.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.