Vår vision

Vår vision Vår vision

Våra utmaningar: hantera effekterna av globala megatrender

De utmaningar som Diehl Metering och dess kunder står inför är samma utmaningar som vi alla står inför. Klimatförändringar, överbefolkning och resursbrist hotar både vår planet och vårt sätt att leva.

En av tre människor i världen har inte tillgång till säkert dricksvatten1, och uppvärmning och kylning står för närvarande för 48 % av de energirelaterade utsläppen av växthusgaser2.

År 2050 kommer 9,7 miljarder människor att leva på jorden1, och den globala befolkningen förväntas förbruka 50 % mer energi3 och 55 % mer vatten4. Med andra ord förbrukar vi för mycket av vår planets naturresurser för snabbt, vilket leder till större ojämlikhet i världen.

För att bättre hantera vatten och energi måste våra kunder agera på flera fronter. Hur? Genom att minska Non-Revenue water, digitalisera sina nät, öka den operativa effektiviteten genom datadrivna insikter och kontinuerligt anpassa sig till bestämmelser som EU:s direktiv om energieffektivitet.

På Diehl Metering anser vi att vi har en plikt och ett ansvar att hjälpa alla att möta dessa många utmaningar.

VÅR VISION: STÄRKA OCH FÖRNYA FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Med globala trender som påverkar vår planet, är vi övertygade om att det nu är mer angeläget än någonsin att hitta nya och ansvarsfulla sätt att använda våra naturresurser.

Vi tror på en värld där resurserna förvaltas optimalt, överallt. Genom avancerad teknik och avancerade lösningar ger vi våra kunder och deras samhällen möjlighet att bidra till en mer hållbar morgondag.

Läs mer om vårt engagemang för hållbarhet.

VÅRT PÅSTÅENDE: EMPOWER A SUSTAINABLE FUTURE

Vi kombinerar ett människoorienterat tillvägagångssätt med ett starkt engagemang för hållbarhet.

Vi stärker kunder, konsumenter och samhällen genom att ge dem de verktyg de behöver för att hantera vatten och energi på ett mer ansvarsfullt och effektivt sätt. På så sätt gör vi det möjligt för dem att aktivt bidra till en bättre framtid.

Vi ger våra anställda möjlighet att vara en kraft för positiv förändring. Genom att arbeta på Diehl Metering kan de göra en verklig skillnad för att bevara planetens värdefulla resurser för framtida generationer.

På alla dessa sätt bidrar vi till en hållbar framtid.

1. UN 2019
2. Renewables 2019 Global Status Report by REN21 (rapport om det globala läget för förnybara energikällor 2019)

3. EIA 2019
4. OECD 2012

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.