Dricksvatten för alla

Dricksvatten för alla Dricksvatten för alla

1001fontaines är en ideell organisation (NGO) grundad 2004 efter ett möte mellan François Jaquenoud, medgrundare och styrelseledamot, och Chay Lo, lokal chef, vid den tidpunkten en ung kambodjan som oroade sig för familjens, vännernas och byns levnadsförhållanden.

Dricksvatten för alla Dricksvatten för alla

800 miljoner människor på landsbygden världen över saknar tillgång till dricksvatten. Därför vill 1001fontaines förbättra dessa människors hälsa genom att ge dem rent dricksvatten. Tack vare gåvor och stöd från ett stort antal partners, bland andra Diehl Metering, vill 1001fontaines vidta åtgärder i länder där vattnet inte är säkert att dricka, och ge befolkningen tillgång till dricksvatten.

Hur ska det gå till? Genom att installera reningsverk, baserade på principen UV-sterilisering och installation av solceller. För att garantera hållbarhet i projektet, går 1001fontaines företagsvägen genom att främja bildandet av mikroföretag för att driva reningsverken. Det möjliggör för isolerade samhällen att producera och sälja eget renat dricksvatten i stora vattenflaskor, för mindre än en cent per liter.

Med känsla för frågor om hållbar utveckling och med stort engagemang i skyddet av naturresurser, först och främst vatten, har det franska företaget Diehl Metering sponsrat 1001fontaines sedan 2007 genom ekonomiska bidrag till åtgärdsprogrammen och donation av vattenmätare som behövs för hanteringen av vattnet i reningsverken. Som en del av denna ”kompetensbaserade sponsring” har Diehl Metering besökt de kambodjanska anläggningarna för att bedöma kvaliteten i de tjänster som tillhandahålls i byarna och systemens effektivitet. Teknisk möten hålls även för frågor angående användning av vattenmätarna och deras funktion. Detta partnerskap har även inneburit att 1001fontaines kommer till företaget för en presentation ledd av en expert som arbetar frivilligt för föreningen.

År 2015 var 1001fontaines i Kambodja under etappen för allmänt införande, då 135 reningsverk installerats. Föreningen finns nu även på Madagaskars östkust i färd med att sätta upp tio reningsverk, och även i Indien där pilotetappen pågår. Kopplingen till andra internationella föreningar innebär att de kan sprida sin modell i stor skala.