Minska utsläppen av växthusgaser

Minska utsläppen av växthusgaser Minska utsläppen av växthusgaser

Motverka klimatförändringarna och styra energianvändningen, mäta och minska växthusgasutsläppen har blivit en strategisk prioritet, för det allmänna bästa. Sedan 2007 har Diehl Metering i Frankrike genomfört ett antal sociala, ekonomiska och miljömässiga åtgärder för att minska sina växthusgasutsläpp (ekodesign, ökning av medarbetarnas medvetenhet, ISO 14001-certifiering, energiutvärdering med mera).

Varför är det så viktigt?

Den industriella exploateringen av mineralresurser och fossila bränslen resulterar i kraftiga utsläpp av växthusgaser vilket orsakar miljöförstöring och klimatförändringar och dessa resurser tar slut under kommande år. De växthusgasutsläpp som identifieras nu utgör ekonomiska och miljömässiga utmaningar för framtiden. Även om vår ansats vid Diehl Metering kanske bara är en droppe i havet globalt sett, är det en del av koncernens strategiska prioritet: ”Uppfylla vårt sociala ansvar”.

 • Koldioxidutvärdering

  Koldioxidutvärderingen benämnd ”Bilan Carbone®”, ger en ögonblicksbild av den påverkan som ett företag har på planeten. Det låter oss utvärdera storlek och ursprung för de direkta och indirekta växthusgasutsläpp som förorsakas av vår verksamhet. Omfattningen av våra växthusgasutsläpp beräknades 2009 för produktionsanläggningen i Frankrike, och sedan bekräftades den 2012 av ”Bilan Carbone®”, en i Frankrike vedertagen metod för utvärdering och minskning av växthusgasutsläpp. Huvudkällorna för utsläppen har identifierats, vilket möjliggör prioriteringar för att minska växthusgasutsläppen:

  • Råvaror (insatsvaror)
  • Transport av varor (frakt)
  • Transport av människor (resor): medarbetares resor till och från arbetet, affärsresor, besökare, etc.
  • Energi

  ”Bilan Carbone®”-bedömningarna har gett uppmuntrande resultat, vilket har fått företaget att sträva efter perfektion och motiverat till ännu fler åtgärder.

 • Vilka åtgärder tar vi?

  Ekodesign

  Diehl Metering har sedan 2007 valt att tillämpa ekodesign i produktutformningen. Det innebär att integrera produkternas miljöpåverkan i design, utveckling och livscykel (utvinning av råvaror, produktion, distribution, användning och kassering). Denna ekodesignmetod har reducerat mätarnas klimatbelastning genom att mässing, som traditionellt används i mätarhöljen, bytts ut mot ett kompositmaterial. Det kräver faktiskt mer energi att tillverka och forma mässing jämfört med kompositmaterial, och slutresultatet är likvärdigt. Dessutom är kompositmaterialet lättare än mässing, så det blir en positiv effekt på frakten. Lasten blir lättare, mindre bränsle förbrukas och mindre växthusgaser släpps ut. ALTAIR-mätaren är den första produkten med fullständig ekodesign som tillverkas av Diehl Metering. Målsättningen är att tillämpa ekodesign på alla produktserier, framför allt genom noggrant val av material.

  Energi

  Diehl Metering granskar även verktygen med samma målsättning att minska våra växthusgasutsläpp: utrustning som nya elektriska pressar, termiska energimätare och temperaturgivare för att följa den dagliga förbrukningen. Det ger företaget i Frankrike en översikt över energiutbytet från våra pannor, dag för dag.

 • En titt på Diehl Meterings resor

  Eftersom det är vars och ens ansvar att vidta miljöåtgärder, uppmuntrar Diehl Metering sina medarbetare till goda vanor. Målsättningar:

  • Välja transportmedel i prioritetsordningen: tåg, bil och flyg
  • Minska koldioxidutsläppen från Diehl Meterings fordon
  • Uppmuntra användning av ny teknik: distansarbete, video- eller webbkonferenser
  • Uppmuntra bilpooler
  • Tillhandahålla cykelparkering vid fabriken
  • Tillämpa enhetlig reseersättning med utgångspunkt från km/bil, oavsett transportsätt

  Långsiktiga mål

  Med lokala åtgärder i Frankrike vill Diehl Metering fortsätta minska sin miljöpåverkan. Denna målsättning är en integrerad del i pågående ansträngningar för att förbättra alla produkter och tjänster, även för hela koncernen.