Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor

Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor

På Diehl Metering är vi övertygade om att utbildning och kultur är grunden för socioekonomisk utveckling och att de är en del av samhällets identitet. Därför fäster företaget stor vikt vid åtgärder riktade till unga människor. Långt innan partnerskap knöts med yrkesskolor, stärktes förbindelserna med högstadie- och gymnasieskolor genom åtgärder avsedda att öka medvetenheten om yrkeslivet.

Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor
Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor
Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor
Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor Partnerskap med högstadie- och gymnasieskolor
 • Skol/företagsveckan

  Sedan 2010 har franska utbildningsministeriet genomfört att stort antal åtgärder som en del av skol/företagsveckan. Syftet är att föra utbildningsvärlden närmare arbetslivet. 

  Lära känna företag och olika affärsområden bättre

  I Frankrike öppnar Diehl Metering dörrarna för att välkomna elever som går sista året på högstadiet för låta dem prova på olika arbetsuppgifter. Det är ett tillfälle att besöka produktionsverkstäder, se hur företaget arbetar och hur det är organiserat, och upptäcka vilka arbeten som finns inom olika verksamhetsområden. För varje ung person som välkomnas försöker personalavdelningen organisera ett specialprogram anpassat efter vilken väg ungdomen är intresserad av för framtiden.

  Varje år kommer mellan 5 och 10 högstadieungdomar till de olika avdelningarna på företaget, där de får se vilka jobb som finns. De ca 30 timmar som ägnas åt varje ung person är väl spenderade, eftersom några av dessa ungdomar vet exakt vilket jobb de vill ha, när de sedan lämnar företaget efter sin vistelse här.

 • Chefer möter lärare

  Att förbereda unga människor för att gå ut i arbetslivet

  Principen är enkel: En chef bjuder in en eller två lärare för en lunch. Tanken är att få igång en konstruktiv dialog, med utgångspunkten att lyssna och diskutera. Sedan 2012 har några chefer från Diehl Metering varit engagerade i detta evenemang. Målsättningen är att utmana de förutfattade meningarna mellan utbildningssfären och affärsvärlden, att förstå de frågor som lärare och företagschefer ställs inför och jämföra synpunkter för att hjälpa ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden.

 • Industriveckan

  En vecka för att presentera mångfalden i yrkeslivet och väcka ungdomarnas intresse för framtida jobb.

  Industriveckan, som har anordnats varje år sedan 2011, är en fransk nationell aktivitet som låter allmänheten, särskilt ungdomar, möta industrin och dess representanter. Diehl Metering deltar i detta initiativ, som äger rum överallt i Frankrike. 

  Hela skolklasser välkomnas till fabriken, där de först får en introduktion till företaget och sedan får besöka verkstäderna där produktionslinjerna är i full gång. Beroende på behoven som identifieras tillsammans med deltagande lärare, arrangerar personalavdelningen temaevenemang om ekodesign, lean manufacturing, hitta-jobb- eller frågesessioner med ungdomarna för att tala om deras funderingar, till exempel löner, examina, jobb, tillsvidareanställningsavtal eller tidsbegränsade anställningsavtal.