IZAR radio och dess omgivning

IZAR radio och dess omgivning IZAR radio och dess omgivning

I ett samhälle som förändras oupphörligen, utvecklas användningen av ny trådlös teknik ständigt. Genom både teknisk och professionell utrustning och vardagliga föremål exponeras användare och allmänheten i allt större utsträckning för elektromagnetisk strålning. I detta sammanhang och som skapare och tillverkare av mätare och automatiska mätaravläsningssystem engagerar sig Diehl Metering i att undersöka och kontrollera exponeringsnivån från sin IZAR RADIO i de omgivningar där den används.

Fjärravläsning: Hur fungerar det?

IZAR RADIO är en radiosändare monterad på Diehl Meterings vattenmätare, avsedd för fjärravläsning, mobilt eller i ett fast nät. Överföringen av information sker genom radiovågor (radiofrekvens). Denna heltäckande, öppna lösning möjliggör mycket exakt övervakning av den dagliga förbrukningen, och även avkänning av läckor och andra problem. Tack vare denna information kan användarna få kontroll över sin vattenförbrukning och sänka den.

Fjärravläsning: Hur fungerar det?

IZAR RADIO är en radiosändare monterad på Diehl Meterings vattenmätare, avsedd för fjärravläsning, mobilt eller i ett fast nät. Överföringen av information sker genom radiovågor (radiofrekvens). Denna heltäckande, öppna lösning möjliggör mycket exakt övervakning av den dagliga förbrukningen, och även avkänning av läckor och andra problem. Tack vare denna information kan användarna få kontroll över sin vattenförbrukning och sänka den.

IZAR radio och dess omgivning IZAR radio och dess omgivning

Med hjälp av en Multi Utility lösning från Diehl Metering kan du läsa och kombinera förbrukning av vatten, värmeenergi, gas och el via samma infrastruktur. Genomför walk-by eller drive-by läsning i upp till 50 km/h, eller om du behöver data med hög upplösning, tex timvärde, är ett trådlöst fast nätverk från Diehl Metering det perfekta valet för dig …

Mätning av fysikaliska kvantiteter

För att bättre utvärdera den elektromagnetiska påverkan av IZAR RADIO har följande parametrar undersökts:

  • Utstrålad energi: kvantitet energi som sänds ut av en enhet. Detta värde uttrycks i watt per kvadratmeter (W/m²).
  • Elektromagnetiskt fält: Elektriskt fält som finns naturligt i miljön, vilket även kan uppstå från vissa apparater som används i det dagliga livet. Detta fält mäts i volt per meter (V/m) och beror av den utstrålade energin och även av frekvensen och tillhörande våglängd.
  • Daglig varaktighet hos utsändningen: kumulativ tid under vilken en apparat (sändare) genererar utsändning under drift.
  • Avstånd från apparaten: avstånd mellan apparaten ifråga och personen i sin normala omgivning.

IZAR RADIO och dess omgivning: sändareffekt*

  • Intensitet i utsändning och elektromagnetiskt fält: Vad säger lagen?

    IZAR RADIO är en CE-märkt produkt, som uppfyller de europeiska gränsvärdena för allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning (direktiv 99/5/EG). Mätningar på IZAR RADIO visar att värdena som sänds ut är mycket lägre än gränsvärdena (1,15 % av maximalt tillåtet elektromagnetiskt fält och 0,01 % och maximal emissionsintensitet).

    Den elektromagnetiska påverkan från IZAR RADIO är avsevärt lägre än lagstadgade värden, och kan anses vara marginell, jämfört med andra källor bland den utrustning som omger oss. Diehl Metering garanterar att dessa standarder uppfylls. Liten miljöpåverkan av våra produkter och aktiviteter är en av våra viktigaste prioriteter.