Mon, 30 Jan 2023 22:01:54 +0100 RSS Feed https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/ Diehl Stiftung & Co. KG pl https://www.diehl.com/favicon.ico RSS Feed https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/ Optymalizacja wdrożenia sieci IoT dzięki kompleksowej usłudze https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/all-inclusive-service-optimizes-iot-network-implementation/ Dzięki Usłudze Wdrożenia Sieci IoT, Diehl Metering zapewnia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i miastom wszystko, czego potrzebują, aby ich projekt IoT mógł zostać zrealizowany. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/all-inclusive-service-optimizes-iot-network-implementation/ Diehl Metering Wed, 18 Jan 2023 14:29:00 +0100 Pomagamy Kigali stać się afrykańskim liderem w zrównoważonej gospodarce zasobami wodnymi https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/enabling-kigali-african-leader-sustainable-water-management/ To pursue its ambitions in sustainability, the Water and Sanitation Corporation (WASAC) in Rwanda’s capital city of Kigali has put its trust in Diehl Metering technology to be part of the upgrade project of its network. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/enabling-kigali-african-leader-sustainable-water-management/ Diehl Metering Mon, 09 Jan 2023 15:32:00 +0100 Introducing Diehl Metering’s IZAR@SMART WATER | Diehl Metering https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/introducing-diehl-meterings-izarsmart-water-diehl-metering/ Diehl Metering’s IZAR@SMART WATER can be a central resource in your organization’s Non-Revenue Water (NRW) strategy. Find out more about this data-driven solution. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/introducing-diehl-meterings-izarsmart-water-diehl-metering/ Diehl Metering Thu, 05 Jan 2023 13:09:00 +0100 Jean-Claude Luttringer wyznaczony na nowego COO i członka Rady Oddziału https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/jean-claude-luttringer-appointed-new-coo-and-division-board-member/ W procesie ewolucji naszej organizacji w kierunku bycia bardziej skoncentrowaną na kliencie, Diehl Metering wyznaczył Jean-Claude’a Luttringera na nowego dyrektora do spraw operacyjnych (COO) i członka Rady Oddziału. Doświadczony lider i menedżer będzie nadzorował rozwój rozwiązań technicznych i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/jean-claude-luttringer-appointed-new-coo-and-division-board-member/ Diehl Metering Mon, 21 Nov 2022 12:49:00 +0100 Sprawimy, że nieznane w ciepłownictwie miejskim będzie widoczne i przewidywalne https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/making-the-unknown-in-district-heating-more-visible-and-predictable/ IZAR@SMART ENERGY to opracowana przez Diehl Metering aplikacja do zarządzania prognozami energetycznymi (EFM), która przynosi intuicyjny monitoring i prognozy w miejskich sieciach ciepłowniczych. Do korzyści dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej zaliczyć można obniżone koszty operacyjne, zoptymalizowane zarządzanie czasem i wyższy poziom zrównoważenia. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/making-the-unknown-in-district-heating-more-visible-and-predictable/ Diehl Metering Thu, 17 Nov 2022 10:35:00 +0100 Kampania na rzecz redukcji gazów cieplarnianych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/promoting-greenhouse-gas-reduction-european-sustainable-development-week/ W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), Diehl Metering zorganizował szereg wydarzeń dla swoich pracowników w oddziałach w całej Europie. Tematem tegorocznej edycji, odbywającej się od 18 września do 8 października 2022 roku, były działania na rzecz ochrony klimatu (Cel Zrównoważonego Rozwoju #13), w ramach których podnosiliśmy świadomość na temat efektów emisji gazów cieplarnianych i naszych działań na rzecz ich redukcji. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/promoting-greenhouse-gas-reduction-european-sustainable-development-week/ Diehl Metering Wed, 26 Oct 2022 09:37:00 +0200 Poprawa jakości dzięki audytom i ZSZ https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/strengthening-quality-through-audits-ims/ Jakość zawsze stanowiła kluczowy fundament działalności Diehl Metering, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać najwyższe standardy naszych usług i rozwiązań na całym świecie. Wiąże się to z aktualizacją i ulepszaniem naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) oraz certyfikowaniem różnych obszarów poprzez audyty realizowane w poszczególnych oddziałach. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/strengthening-quality-through-audits-ims/ Diehl Metering Fri, 21 Oct 2022 09:31:00 +0200 Nowy proces rozpatrywania reklamacji zapewniający szybsze rozwiązywanie problemów i lepszą obsługę klienta https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/new-claims-process-to-deliver-faster-resolutions-and-better-customer-service/ W ramach naszego zobowiązania do ciągłego doskonalenia procesu obsługi klienta, dokonaliśmy przeglądu i aktualizacji sposobu obsługi reklamacji klientów w wybranych krajach. Nowy proces pomoże klientom szybciej znaleźć rozwiązanie dla zgłaszanych reklamacji, a nam pozwoli jeszcze bardziej skupić się na świadczonych usługach i rozwiązaniach. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/new-claims-process-to-deliver-faster-resolutions-and-better-customer-service/ Diehl Metering Wed, 19 Oct 2022 09:49:00 +0200 Wielotorowe działanie u podstaw rozwoju automatycznego odczytu liczników w Chartres https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/a-multi-pronged-approach-drives-automatic-meter-reading-in-chartres/ Dzięki trzem inteligentnym systemom pomiarowym, Diehl Metering umożliwił obszarowi metropolitalnemu Chartres w północnej Francji automatyzację odczytów liczników zarówno w mieście i obszarach wiejskich. Modernizacja pomogła poprawić proces rozliczeń przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia wśród odbiorców końcowych. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/a-multi-pronged-approach-drives-automatic-meter-reading-in-chartres/ Diehl Metering Mon, 17 Oct 2022 11:44:00 +0200 Dzielenie się wiedzą i prezentowanie rozwiązań podczas targów Wetex & Dubai Solar Show 2022 https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/sharing-and-showcasing-at-wetex-dubai-solar-show-2022/ Jako wiodące światowe targi poświęcone branżom #Wody #Energii, #Technologii i Środowisku, WETEX stanowi forum dla firm takich jak nasza, aby dzielić się i prezentować innowacyjne produkty i usługi, które pomagają chronić zasoby naturalne, w tym wodę. Edycja 2022 nie była pod tym względem wyjątkiem. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/sharing-and-showcasing-at-wetex-dubai-solar-show-2022/ Diehl Metering Wed, 12 Oct 2022 14:07:00 +0200