Tue, 24 May 2022 11:56:07 +0000 RSS Feed https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/ Diehl Stiftung & Co. KG pl https://www.diehl.com/favicon.ico RSS Feed https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/ Technologia IZAR udowadnia swoją skalowalność w Amiens https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/technologia-izar-udowadnia-swoj%C4%85-skalowalno%C5%9B%C4%87-w-amiens/ Przez ostatnie dziesięć lat Diehl Metering współpracował ściśle z Amiens w północnej Francji, aby stopniowo zwiększać skalę swoich rozwiązań i stale wprowadzać nowe ulepszenia do sieci wodociągowej. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/technologia-izar-udowadnia-swoj%C4%85-skalowalno%C5%9B%C4%87-w-amiens/ Diehl Metering Tue, 10 May 2022 07:23:00 +0000 Omawiamy nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój w wydawanym przez microsoft czasopiśmie technology record https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/omawiamy-nasze-zaanga%C5%BCowanie-w-zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-rozw%C3%B3j-w-wydawanym-przez-microsoft-czasopi%C5%9Bmie-technology-record/ Właśnie ukazał się wiosenny numer 2022 czasopisma Technology Record wydawanego przez firmę Microsoft. Dzielimy się w nim naszymi rozwiązaniami i inspiracjami na rzecz zrównoważonego rozwoju. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/omawiamy-nasze-zaanga%C5%BCowanie-w-zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-rozw%C3%B3j-w-wydawanym-przez-microsoft-czasopi%C5%9Bmie-technology-record/ Diehl Metering Fri, 22 Apr 2022 09:44:00 +0000 Innowacje wspierające klienta w ciepłownictwie komunalnym https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/innowacje-wspieraj%C4%85ce-klienta-w-ciep%C5%82ownictwie-komunalnym/ Diehl Metering pomógł duńskiemu przedsiębiorstwu energetycznemu Brønderslev Forsyning A/S osiągnąć nowy poziom efektywności energetycznej dzięki wdrożeniu stałej sieci oraz nowatorskiej "taryfy motywacyjnej". Przedsiębiorstwo tym samym wzmocniło swoją pozycję jako pioniera innowacyjności przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/innowacje-wspieraj%C4%85ce-klienta-w-ciep%C5%82ownictwie-komunalnym/ Diehl Metering Wed, 20 Apr 2022 13:42:00 +0000 Dostępna jest nowa broszura SHARKY 775 podkreślająca jego kombinację elastyczności i wydajności https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/dost%C4%99pna-jest-nowa-broszura-sharky-775-podkre%C5%9Blaj%C4%85ca-jego-kombinacj%C4%99-elastyczno%C5%9Bci-i-wydajno%C5%9Bci/ SHARKY 775 jest ultradźwiękowym licznikiem energii firmy Diehl Metering, który znajduje swoje zastosowanie w ogrzewaniu oraz chłodzeniu. Dzięki wielu możliwościom łączności i długotrwałej wydajności, licznik ten nieustannie przesyła mnóstwo precyzyjnych danych, aby podnieść efektywność energetyczną sieci dystrybucyjnej. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/dost%C4%99pna-jest-nowa-broszura-sharky-775-podkre%C5%9Blaj%C4%85ca-jego-kombinacj%C4%99-elastyczno%C5%9Bci-i-wydajno%C5%9Bci/ Diehl Metering Wed, 06 Apr 2022 09:59:00 +0000 Przeprowadzka do nowej siedziby wzmacnia obecność Diehl Metering w Chinach https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/przeprowadzka-do-nowej-siedziby-wzmacnia-obecno%C5%9B%C4%87-diehl-metering-w-chinach/ Nasz zespół w Chinach zakończył Rok Bawołu na bardzo wysokim poziomie. Przeniesienie do nowej siedzimy we wschodnim mieście Jinan pomogło zgromadzić wszystkich w jednym miejscu. Przeprowadzka ma na celu zwiększenie wydajności operacyjnej, oferując jednocześnie przestrzeń, która jest potrzebna do dalszego rozwoju. Wszystko to dzieje się zaledwie rok po otwarciu naszego zaawansowanego technologicznie Laboratorium Inteligentnego Ogrzewania w Luoyang, w środkowych Chinach. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/przeprowadzka-do-nowej-siedziby-wzmacnia-obecno%C5%9B%C4%87-diehl-metering-w-chinach/ Diehl Metering Wed, 09 Mar 2022 10:00:00 +0000 Dlaczego inteligentne rozwiązania są kluczem dla nowych trendów w opomiarowaniu mieszkań. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/dlaczego-inteligentne-rozwi%C4%85zania-s%C4%85-kluczem-dla-nowych-trend%C3%B3w-w-opomiarowaniu-mieszka%C5%84/ Podliczniki oraz inteligentne opomiarowanie muszą odpowiadać zmieniającemu się środowisku. Obecnie odbiorcy energii domów wielorodzinnych oczekują, że będą płacić za rzeczywiste a nie szacunkowe zużycie energii. Ponadto, ustawodawstwo nakłada na sektor energetyczny nowe regulacje. W UE dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej nakłada obowiązek umożliwienia zdalnego odczytu liczników i comiesięcznego przekazywania lokatorom danych o zużyciu ciepłej wody oraz ogrzewania/chłodzenia. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/dlaczego-inteligentne-rozwi%C4%85zania-s%C4%85-kluczem-dla-nowych-trend%C3%B3w-w-opomiarowaniu-mieszka%C5%84/ Diehl Metering Tue, 01 Mar 2022 10:27:00 +0000 Raport Diehl Metering dotyczący działań na rzecz zrównoważonym rozwoju i lepszego świata https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/raport-diehl-metering-dotycz%C4%85cy-dzia%C5%82a%C5%84-na-rzecz-zr%C3%B3wnowa%C5%BConym-rozwoju-i-lepszego-%C5%9Bwiata/ Diehl Metering opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju, który jest już dostępny na stronie internetowej. Raport wyjaśnia co robimy, aby pomóc w kształtowaniu bardziej sprawiedliwej, etycznej i odpowiedzialnej przyszłości zgodnie z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/raport-diehl-metering-dotycz%C4%85cy-dzia%C5%82a%C5%84-na-rzecz-zr%C3%B3wnowa%C5%BConym-rozwoju-i-lepszego-%C5%9Bwiata/ Diehl Metering Mon, 07 Feb 2022 15:54:00 +0000 SZWECJA: Podpisano nową umowę ramową z Sinfra https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/szwecja-podpisano-now%C4%85-umow%C4%99-ramow%C4%85-z-sinfra-1/ Diehl Metering Szwecja po raz kolejny wzięła udział w przetargu na umowę ramową z Sinfra i pomyślnie ją zrealizowała. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/szwecja-podpisano-now%C4%85-umow%C4%99-ramow%C4%85-z-sinfra-1/ Diehl Metering Tue, 18 Jan 2022 16:16:00 +0000 Wodomierze objętościowe pomogły zredukować wodę nieprzynoszącą dochodu na Malcie https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/wodomierze-obj%C4%99to%C5%9Bciowe-pomog%C5%82y-zredukowa%C4%87-wod%C4%99-nieprzynosz%C4%85c%C4%85-dochodu-na-malcie/ Diehl Metering pomogło maltańskiemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej Water Services Corporation (WSC) w zmniejszeniu ilości wody nieprzynoszącej dochodu oraz przezwyciężeniu problemów związanych z niskimi prędkościami przepływu i wysokim poziomem kamienia. A wszystko to dzięki dokładności zamontowanych wodomierzy objętościowych https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/wodomierze-obj%C4%99to%C5%9Bciowe-pomog%C5%82y-zredukowa%C4%87-wod%C4%99-nieprzynosz%C4%85c%C4%85-dochodu-na-malcie/ Diehl Metering Wed, 01 Dec 2021 16:02:00 +0000 Nowa broszura „Inteligentne rozwiązania w zakresie wody” https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/nowa-broszura-inteligentne-rozwi%C4%85zania-w-zakresie-wody/ Diehl Metering przygotował nową broszurę „Inteligentne rozwiązania w zakresie wody”, aby pomóc klientom w sprostaniu wyzwaniom i znalezieniu najlepiej dopasowanych rozwiązań. Przedstawiono w niej inteligentne rozwiązania dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, gmin i przedsiębiorstw przemysłowych. https://www.diehl.com/metering/pl/prasa-media/press-room/wiadomo%C5%9Bci/nowa-broszura-inteligentne-rozwi%C4%85zania-w-zakresie-wody/ Diehl Metering Thu, 25 Nov 2021 16:08:00 +0000