ALTAIR V4 DN15/20

ALTAIR V4 DN15/20

WODOMIERZ OBJĘTOŚCIOWY

ALTAIR V4 należy do nowej generacji wodomierzy charakteryzujących się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz bardzo niskim progiem rozruchu wynoszącym 0.4 [l/h] dla DN15.
Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID do dynamiki R=800, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064 i OIML R49. Wodomierz ma niewielkie wymiary co pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni (np: szachty...). Solidna konstrukcja umożliwia poprawne działanie z uwzględnieniem różnej jakości wody. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów.

 • Wodomierz objętościowy
 • Średnice nominalne: DN15/20
 • Zatwierdzenie MID do wartości R=800
 • Rozszerzona dynamika pomiarowa (3.1 -3.125 [l/h])
 • Rozruchowy strumień objętości 0.4 [l/h]
 • Opcjonalnie liczydło szklano-metalowe IP68
 • Dostępna wersja mosiężna lub kompozytowa
 • Zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
 • Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem
 • Dowolna pozycja montażu
 • DANE TECHNICZNE
  Średnica nominalnamm152020
  Długość całkowita*Lmm110130190
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h2.544
  Współczynnik* Q3/Q1R160160160
  Rozruchowy strumień objętościl/h0.40.70.7
  Minimalny strumień objętościQ1l/h15.622525
  Chwilowy strumień objętościQ2l/h254040
  Przeciążeniowy strumień objętościQ4m3/h3.12555
  Strata ciśnienia dla Q3bar0.590.550.55
  Strata ciśnienia dla Q4bar0.920.850.85
  Kvs (deltaP=Q²/Kvs²)3.255.415.41
  * Inne wartości na życzenie
 • ZATWIERDZENIA
  Zatwierdzenie MIDLNE - 6250 | Type A2
  NormyISO 4064 | EN 14154 | OIML R49
  Zgodność z normami sanitarnymiPZH
 • REACH (REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS)

  Informacje zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud. 2006 r.,
  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  Ta seria produktów zawiera składniki z następującymi substancjami w stężeniu większym niż 0,1% wagowo (w/w):
  - Ołów

 • TEMPERATURA I CIŚNIENIE
  Zakres temperatury pracy°C0.1 ... +50
  Robocza temperatura otoczenia°C+1 ... +55
  Temperatura otoczenia podczas przechowywania°C-10 ... +55
  Ciśnienie nominalnePNbar16
 • WYMIARY
  DN 15 - kompozytDN 15 - mosiądzDN 20 - mosiądz
  Średnica nominalnamm152020
  Długość całkowita*Lmm110130190
  Ciągły strumień objętościQ3m³/h2.544
  ObudowaMosiądz (Korpus V3) / Mosiądz / KompozytMosiądzMosiądz
  SzerokośćBmm90 / 96.2 / 96.292.792.7
  WysokośćHmm122 / 104.4 / 109131131
  WysokośćH1mm- / 26.7 / 2816.616.6
  WysokośćH2mm- / 77.7 / 81114.4114.4
  Gwint przyłączeniowycal3/4"1"1"
  Wagakg1.05 / 0.9 / 0.51.331.4
 • WYKRESY

  Nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem

  DN 15DN 20
 • OPCJE

  - Zawór zwrotny
  - Redukcje, przedłużki
  - Liczydło szklano-metalowe