Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Redukcja emisji gazów cieplarnianych Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Walka ze zmianami klimatycznymi i kontrola zużycia energii oraz pomiar i redukcja emisji gazów cieplarnianych stały się strategicznym priorytetem w imię wyższych celów. Od 2007 roku Diehl Metering wdraża we Francji określoną liczbę działań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (eko-projektowanie, zwiększanie świadomości kadry, certyfikaty ISO 14001, ekspertyzy energetyczne i dużo więcej).

Dlaczego jest to ważne?

Eksploatacja zasobów naturalnych i paliw kopalnych na skalę przemysłową powoduje intensyfikację emisji gazów cieplarnianych będących przyczyną zanieczyszczenia środowiska oraz zmian klimatycznych, a wydobywane zasoby znikną w nadchodzących latach. Emisje gazów cieplarnianych, zidentyfikowane obecnie, będą stanowić finansowe i środowiskowe wyzwania w przyszłości. Nasze podejście w Diehl Metering w skali globalnej jest tylko kroplą w morzu potrzeb, ale dla nas jest to część strategicznych priorytetów Grupy: „Zrozumienie naszej odpowiedzialności społecznej”.

 • Bilans dwutlenku węgla

  Bilans dwutlenku węgla nazywany „Bilan Carbone®” odzwierciedla wpływ, jaki przedsiębiorstwo może mieć na planetę. Umożliwia to oszacowanie wielkości i pochodzenia bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych w związku z naszą działalnością. Dystrybucję gazów cieplarnianych przez nasze przedsiębiorstwo obliczono w 2009 roku, dla zakładu we Francji, a następnie potwierdzono w roku 2012 zgodnie z „Bilan Carbone®”, metodologią uznaną we Francji za odpowiednią do szacowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zidentyfikowano główne źródła emisji, aby umożliwić ustalenie priorytetów pozwalających zredukować emisję gazów cieplarnianych:

  • Surowce naturalne (wydobycie);
  • Transport towarów (produktów);
  • Transport osób (podróże): dojazdy pracowników do pracy, podróże biznesowe, odwiedziny gości itp.;
  • Energia.

  Szacunki według „Bilan Carbone®” dały pozytywne rezultaty, zachęcając kadrę do dążenia do doskonałości i motywując do kolejnych działań.

 • Jakie działania podejmujemy?

  Eco-projektowanie

  Od 2007 roku Diehl Metering wdraża eko-projektowanie jako podejście do opracowywania nowych produktów. Polega ono na integracji oddziaływania środowiskowego produktów w innych projektach, rozwoju i okresie eksploatacyjnym (pozyskiwanie surowców wtórnych, produkcja, dystrybucja, użytkowanie i utylizacja). Dzięki eko-projektowaniu udało się pokazać, że zastąpienie mosiądzu, tradycyjnie używanego do produkcji obudów liczników, kompozytem może zredukować ślad węglowy liczników. Uzyskanie i obróbka mosiądzu pochłania więcej energii niż w przypadku kompozytu, a rezultat końcowy jest porównywalny. Co więcej kompozyt jest lżejszy niż mosiądz, co ma pozytywny wpływ na transport produktów. Nie da się zaprzeczyć, że lżejszy ładunek wymaga mniejszej ilości paliwa, więc spada emisja gazów cieplarnianych. Wodomierz ALTAIR jest pierwszym produktem Diehl Metering wykonanym w całości według zasad eko-projektowania. Dążymy do wdrożenia eko-projektowania we wszystkich liniach produktowych, zwłaszcza poprzez staranny dobór materiałów.

  Energia

  Diehl Metering zwraca taką samą uwagę na narzędzia wykorzystywane podczas produkcji, aby również w ten sposób zredukować emisję gazów cieplarnianych: nowe prasy elektryczne wyposażono w ciepłomierze i czujniki temperatury w celu codziennego śledzenia zużycia energii. W ten sposób francuski zakład może na bieżąco monitorować sprawność energetyczną swoich kotłów.

 • Analiza podróży w Diehl Metering

  Dbałość o środowisko naturalne to obowiązek każdego człowieka, więc Diehl Metering zachęca swoich pracowników do wdrażania odpowiednich zachowań. Cele:

  • Wybór środków transportu według priorytetów: pociąg, samochód i samolot;
  • Redukcja emisji CO2 przez pojazdy Diehl Metering;
  • Promowanie nowoczesnych technologii: praca zdalna oraz telekonferencje, również przez Internet;
  • Zachęcanie do wspólnej jazdy jednym samochodem;
  • Budowa parkingu dla rowerów w zakładzie;
  • Systematyczne dopłaty do kosztów podróży w przeliczeniu km/samochód bez względu na sposób podróżowania.

  Cele długoterminowe

  Poprzez działania lokalne we Francji Diehl Metering chce zredukować wpływ na środowisko naturalne. Jest to integralna część nieustannych wysiłków, mających na celu ulepszenie wszystkich produktów i usług całej grupy.