Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi

Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi

Diehl Metering wierzy, że edukacja i kultura stanowią podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego i pozwalają budować tożsamość społeczności. Dlatego przykładamy dużą wagę do działań skierowanych do młodych ludzi. Na długo przed nawiązaniem współpracy ze szkołami zawodowymi wzmacniamy więzi ze szkołami ponadpodstawowymi poprzez działania mające zwiększać świadomość dostępnych możliwości zawodowych.

Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi
Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi
Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi
Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi Partnerstwo ze szkołami ponadpodstawowymi
 • Tydzień szkolno-zawodowy

  Od 2010 roku francuskie Ministerstwo Edukacji prowadzi liczne akcje w ramach tygodnia szkolno-zawodowy. Ma to na celu lepsze wzajemne poznanie sfery szkolnej i zawodowej społeczeństwa.

  Lepsze poznawanie przedsiębiorstw i branży

  Filia Diehl Metering we Francji otwiera swoje drzwi, aby powitać uczniów ostatniej klasy szkoły średniej podczas „odkrywczych” praktyk zawodowych. Jest to możliwość zwiedzenia warsztatów produkcyjnych, poznania zasad funkcjonowania i organizacji fabryki oraz zapoznania się z zawodami wykonywanymi w konkretnym sektorze. Dla każdego młodego gościa dział HR stara się zorganizować program odkrywczy dostosowany do jego planów zawodowych.

  Co roku, różne działy przedsiębiorstwa zapraszają od 5 do 10 uczniów szkół ponadpodstawowych, aby przedstawić im ogólną charakterystykę danego zawodu. Te 30 godzin spędzonych z każdym z młodych ludzi nie idzie na marne, gdyż opuszczając fabrykę niektórzy praktykanci już wiedzą kim chcą być w przyszłości.

 • Szefowie spotykają się z nauczycielami

  Przygotowanie młodzieży do przyszłego zawodu

  Zasada jest prosta: szef zaprasza jednego lub dwóch nauczycieli na lunch. Chodzi o nawiązanie konstruktywnego dialogu opartego na wysłuchaniu drugiej strony i wymianie doświadczeń. Od 2012 roku kilku dyrektorów z Diehl Metering bierze udział w tym programie. Celem tych spotkań jest weryfikacja uprzedzeń występujących w sferze edukacyjnej i biznesowej, zrozumienie problemów napotykanych przez nauczycieli i liderów korporacyjnych, a także porównanie punktów widzenia, aby ułatwić młodym ludziom wejście na rynek pracy.

 • Tydzień przemysłowy

  Tydzień mający na celu prezentację branży oraz wzbudzenie zainteresowania wśród młodzieży karierą zawodową.

  Organizowany corocznie od 2011 roku tydzień przemysłowy to ogólnofrancuskie wydarzenie pozwalające społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży, spotkać się z producentami. Diehl Metering uczestniczy w tej inicjatywie realizowanej na terenie całej Francji.

  Do fabryki zapraszane są całe klasy, aby zobaczyć szeroko zakrojone prezentacje, od przedstawienia firmy po oprowadzanie gości po warsztatach i działających liniach produkcyjnych. W zależności od potrzeb omawianych z nauczycielami prowadzącymi grupy, dział HR przygotowuje zajęcia tematyczne dotyczące eko-projektowania, oszczędnej produkcji, poznawania zawodów lub sesje pytań i odpowiedzi z uczniami pragnącymi dowiedzieć się czegoś więcej o pensjach, stopniach naukowych, miejscach pracy, umowach bezterminowych lub terminowych itp.