IZAR radio w środowisku

IZAR radio w środowiskuIZAR radio w środowisku

W społeczeństwie, które cechuje ciągły postęp techniczny, bezustannie rozwijane są nowe technologie bezprzewodowe. Użytkownicy technologii, od sprzętu technicznego i profesjonalnego po przedmioty codziennego użytku, oraz ogół społeczeństwa mają coraz większy kontakt z falami elektromagnetycznymi. Dlatego Diehl Metering, jako projektant i producent liczników oraz automatycznych systemów odczytu ich wskazań, bada i kontroluje poziom emisji fal radiowych przez system komunikacji radiowej IZAR radio w środowisku, w którym system ten pracuje.

Odczyt zdalny: jak to działa?

IZAR radio jest to nadajnik montowany na wodomierzach Diehl Metering, umożliwiający zdalny odczyt drogą radiową w trybie mobilnym lub w sieci stacjonarnej. Dane są transmitowane z wykorzystaniem fal radiowych (na częstotliwości radiowej). To wszechstronne i elastyczne rozwiązanie umożliwia bardzo dokładne monitorowanie codziennego zużycia oraz wykrywanie wycieków i innych problemów. Dysponując takimi informacjami, użytkownicy mogą zarządzać zużyciem wody i ograniczać je.

IZAR radio w środowiskuIZAR radio w środowisku

W duchu Multi Utility, Diehl Metering umożliwia odczyt i łączenie zużycia wody, energii cieplnej, gazu i energii elektrycznej za pomocą tej samej infrastruktury. Odczyty można odczytywać mobilnie z prędkością do 50 km/h. Jeśli potrzebujesz danych o wysokiej rozdzielczości wody, na przykład co godzinę lub codziennie, bezprzewodowa sieć stacjonarna firmy Diehl Metering jest idealnym wyborem dla Ciebie...

Zmierzone parametry fizyczne

Z myślą o lepszym zrozumieniu oddziaływania fal elektromagnetycznych emitowanych przez IZAR radio zbadano następujące parametry:

  • Wypromieniowywana energia: ilość energii wypromieniowywanej przez dane urządzenie. Wartość podawana w watach na metr kwadratowy (W/m²).
  • Pole elektromagnetyczne: naturalne pole elektryczne istniejące w środowisku, wytwarzane również przez niektóre urządzenia codziennego użytku. Wartość podawana w woltach na metr (V/m), ma związek z wypromieniowywaną energią, ale również z częstotliwością i odpowiednią długością fali.
  • Dobowy czas emisji fali: łączny czas, przez który pracujące urządzenie (nadajnik) emituje fale.
  • Odległość od urządzenia: odległość od danego urządzenia do osoby w jej typowym otoczeniu.

IZAR radio w środowisku: moc nadajnika*

  • Intensywność emisji i pole elektromagnetyczne: co mówią przepisy?

    IZAR radio to produkt z certyfikatem CE, zgodny z wymogami UE dotyczącymi limitów ekspozycji osób na promieniowanie elektromagnetyczne (dyrektywa 99/5/EC). Pomiary przeprowadzone dla systemu IZAR radio wykazały wartości emisji znacznie poniżej limitów (odpowiednio 1,15% limitu dla maksymalnej siły pola elektromagnetycznego i 0,01% limitu dla maksymalnego natężenia emisji).

    Oddziaływanie elektromagnetyczne technologii IZAR radio jest znacznie mniejsze niż dopuszczają przepisy i można uznać je za marginalne w porównaniu z promieniowaniem generowanym przez inne otaczające nas urządzenia. Diehl Metering gwarantuje zgodność z normami. Niewielki wpływ naszych produktów i działań na środowisko to jeden z naszych głównych priorytetów.