Woda pitna dla wszystkich

Woda pitna dla wszystkich Woda pitna dla wszystkich

1001fontaines to organizacja pozarządowa powstała w 2004 roku po spotkaniu François Jaquenoud'a, współzałożyciela i dyrektora generalnego oraz Chay Lo, lokalnego menedżera, a wtedy jeszcze młodego mieszkańca Kambodży niemogącego pogodzić się z warunkami życiowymi swojej rodziny, znajomych i wsi.

Woda pitna dla wszystkich Woda pitna dla wszystkich

800 milionów osób w obszarach wiejskich na całym świecie nie ma dostępu do wody pitnej. Dlatego 1001fontaines stara się poprawić stan zdrowia tych osób zapewniając im dostęp do czystej wody pitnej. Dzięki wpłatom na konto i wsparciu ze strony licznych partnerów, takich jak Diehl Metering, 1001fontaines prowadzi działalność w krajach, gdzie woda nie zawsze nadaje się do picia, zapewniając rodzinom dostęp do wody zdatnej do spożycia.

Jak? Instalując stacje oczyszczania wody wykorzystujące metodę sterylizacji promieniami UV oraz instalując panele słoneczne. Dla zagwarantowania odnawialności projektu fundacja 1001fontaines przyjęła podejście biznesowe, zachęcając do zakładania mikroprzedsiębiorstw zarządzających oczyszczalniami. Dzięki temu odizolowane społeczności mogą pozyskiwać i sprzedawać oczyszczoną wodę w dużych butelkach w cenie poniżej jednego centa za litr.

Pamiętając o kwestiach zrównoważonego rozwoju i silnie angażując się w ochronę zasobów naturalnych, począwszy od wody, francuska filia Diehl Metering sponsoruje 1001fontaines od 2007 roku pomagając finansować programy działań w terenie i dostarczając wodomierze niezbędne do gospodarowania wodą z oczyszczalni. W ramach tego „sponsoringu opartego na umiejętnościach”, Diehl Metering wizytował zakłady w Kambodży, aby skontrolować jakość usług świadczonych mieszkańcom wsi oraz wydajność systemów. Przeprowadzono również spotkania techniczne, na których omawiano zastosowania i obsługę wodomierzy. Współpraca stała się tak ścisła, że 1001fontaines została zaproszona do siedziby firmy na prezentację prowadzoną przez eksperta, który jest też wolontariuszem w tej organizacji pozarządowej.

W 2015 roku 1001fontaines była obecna w Kambodży podczas głównego etapu projektu polegającego na instalacji 135 stacji uzdatniania wody. Organizacja ta działa również na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, gdzie instalowanych jest 10 nowych stacji, oraz w Indiach, gdzie trwa faza pilotażowa. Współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami umożliwia wdrażanie tego modelu na dużą skalę.