Nasza deklaracja: Empower a sustainable future

Nasza deklaracja: Empower a sustainable future Nasza deklaracja: Empower a sustainable future

Łączymy podejście zorientowane na ludzi z silnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

Wspieramy klientów, konsumentów i społeczności, dając im narzędzia, których potrzebują do bardziej odpowiedzialnego i wydajnego zarządzania wodą i energią. W ten sposób umożliwiamy im aktywny udział w lepszej przyszłości.

Dajemy naszym pracownikom siłę do pozytywnej zmiany. Pracując w Diehl Metering, mogą naprawdę zmienić zachowanie cennych zasobów planety dla przyszłych pokoleń.

Poprzez te działania wspieramy zrównoważoną przyszłość.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.