IMS i Certyfikaty

IMS i Certyfikaty IMS i Certyfikaty

Do pomyślnej realizacji naszej strategii i jej urzeczywistnienia potrzebne jest wspólne zaangażowanie pracowników i liderów. Gdy zachęcamy naszych pracowników do podejmowania własnych decyzji, rola naszych liderów zmienia się w pomaganie im w rozwijaniu ich potencjału.

Dr. Christof Bosbach, dyrektor generalny Diehl Metering 

Nasz Integrated Management System (IMS)

Naszą wizję i misję urzeczywistniamy, przestrzegając światowych standardów w dziedzinie metrologii, jakości, zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Przede wszystkim Zarząd Oddziału i właściciele procesów zapewniają, że wszyscy pracownicy:

  • Stosowali się do postanowień podręcznika IMS i związanej z nim dokumentacji
  • Przestrzegali najlepszych praktyk branżowych w celu utrzymania wysokiej jakości pracy
  • Zapewniali zgodność produkowanych i instalowanych wyrobów ze specyfikacją (metrologia prawna, ATEX, kontakt z wodą pitną...)
  • Nie dopuszczali do jakichkolwiek zmian o charakterze prawnym lub metrologicznym
  • Zapewniali rzetelność i lojalność we wszystkich działaniach (bezstronność, brak korupcji, wolna konkurencja, przejrzystość w relacjach, ochrona własności intelektualnej)
  • Zmniejszali wpływ produktów i działań na środowisko
  • Zwiększali bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez poprawę jej warunków
  • Pilnowali, by nasze działania lobbingowe nie osłabiały postępu w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju

Dążą również do doskonałości w metrologii prawnej poprzez akredytację ISO 17025 naszego laboratorium wzorcującego. Drogi do doskonałości nigdy się nie kończą.

Polityka IMS

Certyfikaty

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.