Nasza wizja

Nasza wizja Nasza wizja

Wyzwanie: wpływ globalnych megatrendów

Wyzwania stojące przed Diehl Metering i jej klientami to te same wyzwania, przed którymi stoi każdy z nas. Zmiana klimatu, przeludnienie i niedobór zasobów zagrażają zarówno naszej planecie, jak i naszemu stylowi życia.

Co trzecia osoba na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej1, a ogrzewanie i chłodzenie odpowiadają obecnie za 48% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią2.

Do 2050 r. na ziemi będzie żyło 9,7 miliarda ludzi1,  dodatkowo oczekuje się, że ludność na całym świecie będzie zużywać o 50% więcej energii3 oraz 55% więcej wody4. Innymi słowy, zbyt szybko zużywamy zbyt dużo zasobów naturalnych naszej planety, co powoduje większe nierówności na całym świecie.

Aby lepiej zarządzać wodą i energią, nasi klienci muszą działać na wielu frontach. W jaki sposób? Zmniejszając wodę nieprzynoszącą dochodu, wprowadzając rozwiązania cyfrowe do swojej sieci, zwiększając wydajność operacyjną dzięki analizom opartym na danych i stale przestrzegając przepisów, takich jak dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej.

W Diehl Metering wierzymy, że naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest pomaganie wszystkim w sprostaniu tym licznym wyzwaniom.

NASZA WIZJA: WSPÓŁPRACA I INNOWACJE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

W obliczu globalnych trendów wpływających na naszą planetę jesteśmy przekonani, że znalezienie nowych i odpowiedzialnych sposobów wykorzystania naszych zasobów naturalnych jest teraz pilniejsze niż kiedykolwiek.

Wierzymy w świat, w którym zasoby są optymalnie zarządzane, wszędzie. Dzięki zaawansowanym technologiom i rozwiązaniom wzmacniamy naszych klientów i społeczności, którym służą, aby przyczyniali się do bardziej zrównoważonego jutra.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

NASZA DEKLARACJA: EMPOWER A SUSTAINABLE FUTURE

Łączymy podejście zorientowane na ludzi z silnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

Wspieramy klientów, konsumentów i społeczności, dając im narzędzia, których potrzebują do bardziej odpowiedzialnego i wydajnego zarządzania wodą i energią. W ten sposób umożliwiamy im aktywny udział w lepszej przyszłości.

Dajemy naszym pracownikom siłę do pozytywnej zmiany. Pracując w Diehl Metering, mogą naprawdę zmienić zachowanie cennych zasobów planety dla przyszłych pokoleń.

Poprzez te działania wspieramy zrównoważoną przyszłość.

1. ONZ 2019
2. Globalny raport o stanie energii ze źródeł odnawialnych 2019 według REN21
3. OOŚ 2019
4. OECD 2012

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.