Nasza kultura korporacyjna

Nasza kultura korporacyjna Nasza kultura korporacyjna

Ludzie są sercem naszej działalności, a nasza kultura korporacyjna koncentruje się wokół naszych klientów, naszych pracowników i naszych udziałowców.

Te 3 filary są dla nas podstawą do wyrażenia wspólnych wartości.

ZAUFANIE

Bądź ufny i otwarty na zmiany

Wszyscy z pasją dążymy do tych samych celów i identyfikujemy się z wartościami Diehl Metering. Poszukujemy synergii i nowych kooperacji.

Cele Grupy mają pierwszeństwo przed indywidualnymi interesami. Ufamy decyzjom zarządczym i wprowadzamy zmiany w sposób otwarty i aktywny. W ten sposób stajemy się wzorem do naśladowania, wspierając innych i konsekwentnie dążąc do znalezienia najlepszego rozwiązania dla zespołu.

OSIĄGNIĘCIA

Realizuj swoje cele i działaj jak przedsiębiorca

Zachęcamy naszych pracowników do definiowania własnych celów zgodnie ze strategią Diehl Metering. Każdy pracownik wyznacza cele w swoim obszarze odpowiedzialności. Aby osiągnąć nasze cele, ustalamy priorytety dla naszych codziennych zadań i proaktywnie stawiamy czoła wyzwaniom.

Kierownicy pomagają zespołom odnosić sukcesy poprzez wspieranie produktywnego podejścia, wyrażanie uznania i dostarczanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

WSPÓŁPRACA

Pracuj na rzecz zespołu dla wspólnego sukcesu

Dobra komunikacja, przejrzyste procesy i silna współpraca to klucze do udanego sposobu pracy. W tym celu potrzebujemy pewności siebie i zaufania  zdolności innych ludzi, takich jak pracownicy, partnerzy czy eksperci. Zaufanie zmniejsza złożoność. Zapewniamy wsparcie, a nie narzucamy kontroli, pozostajemy otwarci na różne opinie, akceptujemy krytykę i konstruktywnie ją wdrażamy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Deleguj i przejmij odpowiedzialność

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za sukces Diehl Metering i podejmuje własne decyzje w zakresie swojego zakresu odpowiedzialności.

Błędy są dowodem, że próbujesz. Kierownicy ponoszą szczególną odpowiedzialność. Jako liderzy i wzory do naśladowania, upoważniają swoich pracowników do brania odpowiedzialności i wspierają ich w jej wykonywaniu.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.