Metrologie

Metrologie Metrologie
 • Kalibratie

  Kalibratievereiste voor water- en warmtemeters

  Koud- en warmwatermeters, evenals warmtemeters en hun onderdelen die voor zakelijke doeleinden zijn gemaakt of in een staat worden gehouden waarin ze zonder speciale voorbereiding kunnen worden gebruikt, moeten worden gekalibreerd / beoordeeld op conformiteit.

  Kalibratie / Conformiteitsbeoordeling

  Water-, warmte- en koudemeters worden gekalibreerd door de kalibratieautoriteit of door door de staat gecertificeerde testlaboratoria. Veel meterfabrikanten en nutsbedrijven hebben door de staat gecertificeerde testlaboratoria.

  Markering voor kalibratie / conformiteitsbeoordeling

  De kalibratie-instantie of door de staat gecertificeerde testlaboratoria gebruiken de metrologische markering om water- en warmtemeters te labelen als gekalibreerd of beoordeeld op conformiteit in overeenstemming met het erkende kwaliteitsmanagementsysteem zoals uiteengezet in de Europese MID 2014/32/EU.

  Vereisten voor kalibratie / conformiteitsbeoordeling – kalibratiegoedkeuring voor meters

  Meters die moeten worden gekalibreerd, moeten van een type zijn dat is goedgekeurd voor kalibratie. Het merkteken van een typegoedkeuring is het goedkeuringssymbool op de meter, bijvoorbeeld nationale goedkeuring, EEG-goedkeuring of EG-typeonderzoekcertificaat met de geregistreerde symbolen en nummers.

  Kalibratiekosten

  Volgens de Duitse regelgeving inzake vergoedingen voor meting en kalibratie zijn de kalibratievergoedingen wettelijke heffingen en kunnen daarom niet worden verdisconteerd, geretourneerd of gecrediteerd. De vergoedingen veranderen volgens de geldende regelgeving inzake vergoedingen.

  Kalibratieperiode

  De geldigheidsduur van de kalibratie / conformiteitsbeoordeling is niet oneindig. De geldigheidsduur voor koudwatermeters is 6 jaar. De geldigheidsduur voor warmwater- en warmte- en koudemeters is 5 jaar.

  Bijvoorbeeld:

  Koudwatermeters: Kalibratieperiode 6 jaar

  Kalibratie 2017 Kalibratieperiode loopt af op 31.12.2023

  Warmwatermeter of warmtemeter: Kalibratieperiode 5 jaar

  Kalibratie 2017 Kalibratieperiode loopt af op 31.12.2022

  Dit betekent dat de water- en warmtemeters uiterlijk na het verstrijken van deze termijnen opnieuw moeten worden gekalibreerd of vervangen door goed gekalibreerde meters. Hiervoor zal geen apart verzoek worden ingediend. Nutsbedrijven hebben de mogelijkheid om de geldigheidsduur van de kalibratie met drie jaar te verlengen door middel van een steekproefprocedure.

  De geldigheid vervalt voortijdig als de meter na kalibratie niet voldoet aan de maximaal toelaatbare fouttoleranties, bijvoorbeeld als gevolg van de waterkwaliteit of als de metrologische markering of verzegeling beschadigd is.

  Download het tarief van Diehl Metering

 • Metercontrole

  Iedereen die een gerechtvaardigd belang bij de meetnauwkeurigheid van de meter kan aantonen, kan de eigenaar van de meter verzoeken om een metercontrole bij de verantwoordelijke instantie of een door de overheid gecertificeerd testlaboratorium aan te vragen. Bij de metercontrole wordt nagegaan of een voor kalibratie goedgekeurde meter de maximaal toelaatbare fouttoleranties in acht neemt en voldoet aan de overige eisen voor goedkeuring.

  Tarief van Diehl Metering voor metercontroles

  U vindt de aanvraagformulieren voor metercontroles in de downloadsectie.

 • Procedure voor steekproeven

  Procedure voor steekproeven om de geldigheidsduur van de kalibratie voor watermeters, warmte- en koudemeters te verlengen

  Indien een steekproefsgewijze test moet worden uitgevoerd om de geldigheidsduur van de kalibratie te verlengen, moet deze vóór de test worden voorgelegd aan de instantie die verantwoordelijk is voor de testlaboratoria die de testen uitvoeren en de instantie die verantwoordelijk is voor de plaats van gebruik. De steekproefsgewijze test moet tijdig vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de kalibratie worden uitgevoerd, zodat, indien niet vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de kalibratie aan de eisen wordt voldaan, alle meters/componenten van de partij kunnen worden verwijderd.

  De steekproefsgewijze test en selectie van de te testen meters/componenten mag alleen worden uitgevoerd door de verantwoordelijke instantie of een door de overheid gecertificeerd testlaboratorium voor water- en/of warmtemeters onder direct toezicht van de testlaboratoriummanager of zijn/haar gemachtigde.

  Meer gedetailleerde informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

  De aanvraagformulieren voor steekproefsgewijze testen vindt u in de downloadsectie.

  Plichten van de eigenaar van de meters

  De meters moeten worden schoongemaakt en naar behoren worden voorbereid voor kalibratie. Meters die gekalibreerd moeten worden, moeten door de eigenaar of een door de eigenaar gemachtigde persoon naar de plaats van keuring worden gebracht. De kalibratie-instantie of door de overheid gecertificeerde testlaboratoria zullen de meters niet verwijderen of installeren op de plaats van gebruik of herstelwerkzaamheden uitvoeren. Zij vervangen over het algemeen de watermeters van nutsbedrijven vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de kalibratie.

 • Nadere informatie over wet- en regelgeving
  • Mess- und Eichgesetz (MessEG)
  • Mess- und Eichverordnung (MessEV)
  • Messgeräterichtlinie (MID)

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.