Reduceret drivhusgasudledning

Reduceret drivhusgasudledning Reduceret drivhusgasudledning

Det er blevet strategisk vigtigt for os alle at bekæmpe klimaforandringer, kontrollere energiforbruget og udlede færre drivhusgasser. Diehl Metering i Frankrig har siden 2007 implementeret forskellige sociale, økonomiske og miljømæssige tiltag for at reducere virksomhedens drivhusgasudledninger (med bl.a. ECO Design, større medarbejderbevidsthed, ISO 14001-certificering og energivurderinger).

Hvorfor er det vigtigt?

Den industrielle udnyttelse af mineralske ressourcer og fossile brændstoffer har ført til en massiv udledning af drivhusgasser, som forurener og skaber klimaforstyrrelser, og ressourcerne vil være brugt op inden for få år. Drivhusgasudledningen vil være en økonomisk og miljømæssig udfordring for kommende generationer. Selvom Diehl Meterings indsats blot er en dråbe i havet, er den ikke desto mindre en af koncernens strategiske prioriteter: "Vi favner vores samfundsansvar".

 • CO2-vurdering

  CO2-vurderingen "Bilan Carbone®" giver et billede af en virksomheds miljøpåvirkning på et givet tidspunkt. Den gør det muligt at vurdere oprindelse og omfang for den direkte og indirekte drivhusgasudledning, der er forbundet med vores aktiviteter. Drivhusgasudledningerne for vores produktionsanlæg i Frankrig blev beregnet i 2009 og bekræftet igen i 2012 ved hjælp af en "Bilan Carbone®"-beregning, som er den anerkendte metode i Frankrig til vurdering og reduktion af drivhusgasudledninger. Vi har identificeret de primære kilder til vores drivhusgasudledning, så vi kan yde en målrettet indsats for at reducere vores påvirkning:

  • Råmaterialer (input)
  • Varetransport (fragt)
  • Persontransport (rejser): Medarbejdere, som pendler mellem virksomheden og hjemmet, forretningsrejser, gæster osv.
  • Energi.

  "Bilan Carbone®"-vurderingen har vist opmuntrende resultater og styrket vores engagement og motivation til et yde en endnu større indsats.

 • Hvilke handlinger tager vi?

  ECO Design

  Diehl Metering har siden 2007 haft en miljøvenlig tilgang til produktdesign. Vores tilgang tager hensyn til vores produkters miljøpåvirkning under hele design- og udviklingsfasen og i hele produkternes levetid (udvinding af råmaterialer, produktion, distribution, brug og udtjente produkter). Som en del af vores miljøvenlige tilgang har vi f.eks. erstattet messing, som typisk anvendes til fremstilling af målerhuse, med et kompositmateriale og dermed reduceret CO2-udledningen for vores målere. Fremstillings- og transformationsprocessen for messing er mere energikrævende end for kompositmaterialet, så der udledes mere CO2. Dertil kommer, at kompositmaterialet har en lavere vægt end messing, så det er lettere at transportere. Lasten vejer mindre, så der forbruges mindre brændstof og udledes færre drivhusgasser. ALTAIR-måleren er Diehl Meterings første produkt med vores miljøvenlige ECO Design. Målet er at anvende ECO Design-tilgangen på alle vores produkter, særligt gennem omhyggelig udvælgelse af materialer.

  Energi

  Diehl Metering er også opmærksom på effekten af vores udstyr, hvor energimålere og temperatursensorer overvåger det daglige forbrug på vores nye elektriske produktionsudstyr for at reducere drivhusgasudledningen. Det giver vores franske virksomhed et samlet dagligt overblik over kedlernes energieffektivitet.

 • Diehl Meterings rejseaktivitet

  Miljøpåvirkning er noget, som vedrører os alle, og Diehl Metering opfordrer derfor alle medarbejdere til at udvise miljøhensyn i deres daglige handlinger. Målet:

  • At opfordre medarbejderne til at vælge transport i følgende prioriterede rækkefølge: tog, bil og fly
  • At reducere CO2-udledningerne fra Diehl Meterings køretøjer
  • At opfordre til at bruge nye teknologier, herunder telekommunikation og video- og webkonferencer
  • At opfordre til fælles kørselsordninger
  • At tilbyde cykelparkering i tilknytning til arbejdspladsen
  • At fastholde en systematisk kørselsgodtgørelse, hvor transport godtgøres baseret på tilbagelagte kilometer i bil uafhængigt af transportformen.

  Langsigtede målsætninger

  Diehl Metering vil fortsætte med at reducere sin miljøpåvirkning i Frankrig gennem lokale tiltag. Indsatsen i Frankrig er et led i en samlet indsats for at forbedre miljøpåvirkningen for alle vores produkter og services i hele koncernen.