IZAR radio in its environment

IZAR radio in its environment IZAR radio in its environment

Vi lever i en tid, hvor brugen af nye trådløse teknologier er i konstant udvikling. Vi udsættes alle sammen i stigende grad for elektromagnetiske bølger fra teknisk og fagligt udstyr og forskellige genstande, vi omgiver os med i hverdagen. Diehl Metering har som designer og producent af målere og automatiske systemer til måleraflæsning sat sig for at undersøge og kontrollere eksponeringsniveauerne for virksomhedens IZAR Radio i det miljø, hvor den bruges.

Fjernaflæsning: Hvordan fungerer det?

IZAR Radio er en radiosender, som monteres på Diehl Metering-vandmålere og er designet til radiobaseret fjernaflæsning i mobiltilstand eller via et fast netværk. Datatransmission sker i form af radiobølger (radiofrekvens). Den omfattende, skalerbare løsning muliggør præcis overvågning af daglige forbrugsværdier samt registrering af utætheder og andre problemer. Brugerne kan derefter bruge oplysningerne til at administrere og reducere deres vandforbrug.

IZAR radio in its environment IZAR radio in its environment

Diehl Metering giver dig mulighed for at læse og kombinere forbruget af vand, varme, gas og elektricitet via samme infrastruktur. Udfør Walk-by mobile aflæsninger eller Drive-by-aflæsninger på op til 50 km / t. Hvis du har brug for højopløsningsdata for vand, for eksempel hver time eller dagligt, er et trådløst fastnetværk fra Diehl Metering det perfekte valg for dig…

Måling af fysiske mængder

Følgende parametre er blevet undersøgt for at vurdere IZAR Radios elektromagnetiske påvirkning:

  • Udsendt energi: Den mængde energi, som den pågældende enhed udsender. Værdien udtrykkes i watt pr. kvadratmeter (W/m²).
  • Elektromagnetisk felt: Elektromagnetiske felter findes naturligt i vores miljø, men kan også skabes af genstande, som vi omgiver os med i det daglige. Det elektromagnetiske felt udtrykkes i volt pr. meter (V/m) og vedrører den udsendte energi samt den tilhørende frekvens og bølgelængde.
  • Bølgeemissionens daglige varighed: Den akkumulerede tid, hvor en enhed (sender) genererer emission, mens den er i brug.
  • Afstand fra enheden: Afstanden mellem den pågældende enhed og personen i vedkommendes normale miljø.

IZAR Radio i dens naturlige miljø: sendereffekt*

  • Hvad siger lovgivningen om emissionsintensitet og det elektromagnetiske felt?

    IZAR Radio er CE-certificeret og overholder alle EU-krav til elektromagnetiske eksponeringsgrænser (Direktiv 99/5/EU). Målinger udført på IZAR Radio viser, at de værdier, som radioen udsender, er væsentligt under de tilladte værdier (henholdsvis 1,15 % af den maksimale grænse for det magnetiske felt og 0,01 % af den maksimale grænse for emissionsintensitet).

    IZAR Radios elektromagnetiske påvirkning er betydeligt under de lovbestemte grænser og må anses for at være marginal sammenlignet med påvirkningen fra andre typer udstyr i vores nærmiljø. Diehl Metering overholder alle lovbestemte standarder. Lav miljøpåvirkning for vores produkter og aktiviteter er en af vores vigtigste prioriteter.