Rozwój osobisty

Rozwijam się, by móc sprostać nowym obowiązkom.

Sandra Rocholl, Dyrektor ds. Zarządzania Jakością, odpowiedzialna za produkcję systemów oświetlenia i kontroli systemów w Diehl Aviation w Niemczech.

Wspieranie osób o dużym potencjale

Gruntowne szkolenie i rozwój są podstawą dla Diehl. Od dawna podkreślamy znaczenie wysoko wykwalifikowanej kadry w czasie przemian demograficznych. Istnieją dwa cele, do których dążymy: zatrudnienie w Diehl nowych specjalistów, a przede wszystkim zadbanie przez własny wysiłek, aby wykwalifikowani pracownicy byli gotowi na wyzwania przyszłości.

Nasze programy

Szkolimy specjalistów i menadżerów w poszczególnych programach oraz angażujemy ich w pełni w działalność firmy. Osoby o dużym potencjale są identyfikowane w działach oraz w całej firmie. Utalentowani pracownicy są specjalnie szkoleni i przygotowywani do skomplikowanych zadań. Pokazujemy im możliwości rozwoju, które istnieją w ramach Grupy Diehl i dbamy o to, aby uzyskali wymagane kwalifikacje i umiejętności. W ten sposób udaje się nam zrealizować cel wypełniania więcej niż dwóch trzecich wszystkich wolnych stanowisk kierowniczych i wykonawczych własnymi pracownikami.

Rozwój osobistyRozwój osobisty

Szkolenie i dalsze kwalifikacje

W Diehl wspieramy naszych pracowników w rozwoju własnych umiejętności, w szczególności w odniesieniu do ich dalszych wysiłków szkoleniowych. Na przykład, wspieramy programy pozazawodowych zajęć lub umożliwiamy wykwalifikowanym pracownikom udział w dalszym kształceniu w celu uzyskania dyplomu mistrza rzemiosła. Podczas regularnych rozmów oceny pracy nasi pracownicy we współpracy ze swoimi kierownikami definiują odpowiednie możliwości dalszego rozwoju i edukacji, tworząc indywidualny plan.

Dzięki regularnym seminariom, warsztatom i szkoleniom zapewniamy naszym pracownikom ciągły rozwój kompetencji i umiejętności, a zarazem możliwość rozwoju na płaszczyźnie metodycznej, zawodowej i osobistej. Na przykład, oferujemy kursy języków obcych,  szkolenia w zakresie prezentacji, oprogramowania, seminaria dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniania jakości, kursy pierwszej pomocy i wiele innych możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Jeden pracownik – liczne miejsca pracy

Wiemy, że zmiana pracy może znacznie poszerzyć horyzonty zawodowe naszych pracowników i przygotować ich do przyszłych zadań i obowiązków. Dlatego z przyjemnością będziemy szukać innego stanowiska dla każdego, kto pragnie takiej zmiany: nasza grupa ma wiele do zaoferowania poprzez oddziały na całym świecie i dlatego z nami możesz zrobić karierę, jakbyś pracował za granicą dla kilku różnych pracodawców.