Rozwój osobisty

Moim zadaniem jest ciągłe doskonalenie branży lotniczej. Moim zadaniem jest ciągłe doskonalenie branży lotniczej.

Rozwijam się, by móc sprostać nowym obowiązkom.

Sandra Rocholl, Dyrektor ds. Zarządzania Jakością, odpowiedzialna za produkcję systemów oświetlenia i kontroli systemów w Diehl Aviation w Niemczech.

Wspieranie osób o dużym potencjale

Gruntowne szkolenie i rozwój są podstawą dla Diehl. Od dawna podkreślamy znaczenie wysoko wykwalifikowanej kadry w czasie przemian demograficznych. Istnieją dwa cele, do których dążymy: zatrudnienie w Diehl nowych specjalistów, a przede wszystkim zadbanie przez własny wysiłek, aby wykwalifikowani pracownicy byli gotowi na wyzwania przyszłości.

Nasze programy

Szkolimy specjalistów i menadżerów w poszczególnych programach oraz angażujemy ich w pełni w działalność firmy. Osoby o dużym potencjale są identyfikowane w działach oraz w całej firmie. Utalentowani pracownicy są specjalnie szkoleni i przygotowywani do skomplikowanych zadań. Pokazujemy im możliwości rozwoju, które istnieją w ramach Grupy Diehl i dbamy o to, aby uzyskali wymagane kwalifikacje i umiejętności. W ten sposób udaje się nam zrealizować cel wypełniania więcej niż dwóch trzecich wszystkich wolnych stanowisk kierowniczych i wykonawczych własnymi pracownikami.

Rozwój osobisty Rozwój osobisty

Szkolenie i dalsze kwalifikacje

W Diehl wspieramy naszych pracowników w rozwoju własnych umiejętności, w szczególności w odniesieniu do ich dalszych wysiłków szkoleniowych. Na przykład, wspieramy programy pozazawodowych zajęć lub umożliwiamy wykwalifikowanym pracownikom udział w dalszym kształceniu w celu uzyskania dyplomu mistrza rzemiosła. Podczas regularnych rozmów oceny pracy nasi pracownicy we współpracy ze swoimi kierownikami definiują odpowiednie możliwości dalszego rozwoju i edukacji, tworząc indywidualny plan.

Dzięki regularnym seminariom, warsztatom i szkoleniom zapewniamy naszym pracownikom ciągły rozwój kompetencji i umiejętności, a zarazem możliwość rozwoju na płaszczyźnie metodycznej, zawodowej i osobistej. Na przykład, oferujemy kursy języków obcych,  szkolenia w zakresie prezentacji, oprogramowania, seminaria dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniania jakości, kursy pierwszej pomocy i wiele innych możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Jeden pracownik – liczne miejsca pracy

Wiemy, że zmiana pracy może znacznie poszerzyć horyzonty zawodowe naszych pracowników i przygotować ich do przyszłych zadań i obowiązków. Dlatego z przyjemnością będziemy szukać innego stanowiska dla każdego, kto pragnie takiej zmiany: nasza grupa ma wiele do zaoferowania poprzez oddziały na całym świecie i dlatego z nami możesz zrobić karierę, jakbyś pracował za granicą dla kilku różnych pracodawców.