Rozwój kierowniczy

Dbam o to, aby decyzje były podejmowane na solidnej podstawie, popartej liczbami.Dbam o to, aby decyzje były podejmowane na solidnej podstawie, popartej liczbami.

Firma Diehl to idealny pracodawca, pozwalający rozwinąć skrzydła.

Christiane Prinz, kierownik ds. kontrolingu w Diehl AKO oraz dyrektor ds. finansów i kontrolingu DCS, kieruje obszarami kontrolingu w firmach Diehl AKO Stiftung & Co. KG oraz Diehl Connectivity Solutions GmbH w Niemczech.

Dążenie do doskonałości

Wiedza techniczna jest niezbędna dla Diehl, ale wysoce zmotywowana i wykwalifikowana kadra kierownicza jest tak samo ważna dla sukcesu na rynkach światowych. To jest cel naszego rozwoju kierowniczego.

Wspólne działania rozwojowe

Stanowiska pracy w dziedzinach technicznych, którymi zajmuje się Diehl, są tak zróżnicowane jak nasze działy. Ale nie można tego powiedzieć o obszarach, takich jak księgowość, finanse i controling, zasoby ludzkie, zaopatrzenie i informatyka: tu profile stanowisk są do siebie podobne niezależnie od działu.

Dlatego promujemy nasze talenty i młodych profesjonalistów w tych dziedzinach w obrębie całej grupy. To zwiększa ich możliwości zatrudnienia oraz otwiera drzwi międzynarodowej kariery. Stawiamy na naszych pracowników, wypełniając większość wakatów na wszystkich szczeblach, w kraju i za granicą, własnymi wewnętrznymi kandydatami.

Rozwój kierowniczyRozwój kierowniczy

Jak to działa

Program rozwoju kierowniczego koncentruje się na pracownikach z dużym potencjałem. Rady składające się z kadry kierowniczej regularnie dzielą się informacjami i doświadczeniami w celu promowania młodszych i starszych pracowników z potencjałem w obrębie całej grupy.

Aktywne zarządzanie talentami gwarantuje, że obiecujący pracownicy będą mogli optymalnie się rozwijać, a to sprawia, że ​​możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz środki dotyczące kwalifikacji w dziedzinie finansów, controlingu, zasobów ludzkich, zaopatrzenia oraz informatyki są dostępne na całym świecie.