Pracownicy z potencjałem

Program Potential Groups jest dla nas gwarancją stałego rozwoju.

Thomas Hafner, zastępca kierownika ds. finansów centralnych, monitoruje ryzyko finansowe koncernu w pionie Group Treasury w oddziale Diehl w Niemczech.

Idealnie przygotowani na nowe wyzwania

W Diehl staramy się wypełniać co najmniej dwie trzecie wakatów kierowniczych i zarządzających personelem wewnętrznym. To nasz cel. Aby to osiągnąć, kwalifikujemy osoby o dużym potencjale do naszych grup rozwojowych.

Jaki jest cel grup

Istnieją dobre powody, dla których skupiamy się na własnych pracownikach. Wiemy, że osoby o dużym potencjale pasują do firmy i jej kultury. Dzięki promowaniu takich talentów mamy pewność, że nasi pracownicy oraz menadżerowie starający się o dane stanowiska zawsze będą zmotywowani, zaangażowani i lojalni.

Dlatego właśnie nasze grupy rozwojowe wspierają pracowników, którzy są gotowi i zdolni do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności w przyszłości. Grupy prowadzone są według modułów, które pomagają pracownikom z dużym potencjałem w dalszym rozwoju kariery oraz metodycznych i personalnych umiejętności.

Pracownicy z potencjałem Pracownicy z potencjałem

ABC kompetencji

Młodsi pracownicy (głównie bez odpowiedzialności kierowniczej) mogą uzyskać gruntowne podstawy przyszłej kariery dzięki przynależności do grupy rozwojowej C. W ten sposób można nabyć kwalifikacje do kierowania projektami i zarządzania liniowego, jak również do pracy w określonej specjalizacji. Funkcjonowanie grupy C jest wspomagane indywidualnie przez działy firmy.

Grupa rozwojowa B  umożliwia rozwój w zakresie kierownia zespołami pracowniczymi i występuje na poziomie Grupy Diehl.

Zakwalifikowanie się do grupy A otwiera możliwość rozwoju w celu kierowania przedsiębiorstwem lub dużymi grupami pracowniczymi. Grupa A, tak samo jak grupa B, występuje na poziomie Grupy Diehl.

Przejście do kolejnej grupy odbywa się w oparciu o model kompetencji, który określa wymagania i kwalifikacje niezbędne, aby znaleźć się w wyższej grupie.