Grupa ekspercka Diehl

Międzynarodowy charakter firmy Diehl był ważnym powodem złożenia aplikacji.

Dr. Joachim Barenz, starszy inżynier oraz kierownik ds. technicznych, jest odpowiedzialny za rozwój systemów czujników na podczerwień w oddziale Diehl Defence w Niemczech.

Wzbogacenie wiedzy technicznej

Przez pomoc grupy eksperckiej w Diehl umożliwiamy wymianę zawodową w firmie. Tutaj eksperci techniczni rozwijają swoje umiejętności personalne i zawodowe oraz wymieniają się strategicznie cenną wiedzą dla własnych korzyści i dla dobra całej grupy.

Jak zdobywamy przewagę techniczną

Wysoko wykwalifikowani pracownicy są najcenniejszym aktywem Grupy Diehl. Oprócz dobrze wykształconych menadżerów, to właśnie praca technicznych ekspertów, ich pomysły i rozwiązania zwiększają naszą przewagę w wielu dziedzinach współczesnego życia i pracy. Promowanie takich ekspertów jest więc tak samo ważne dla Diehl, jak promowanie menadżerów przez istniejące grupy pracowników z potencjałem. Program działa od 2-3 lat, obejmuje regularne seminaria i dotyczy całej firmy.