Działy ogólnokorporacyjne

Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną. Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną.
At Diehl: The Future Is In Your Hands!

Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną.

Johanna Kirsch (wiceprezes ds. działu kadr) i Chrisitian Bach (dyrektor zarządzający oddziału Diehl Informatik GmbH).

Dbamy o to, aby wszystkie procesy w naszym zakładzie przebiegały płynnie. Dbamy o to, aby wszystkie procesy w naszym zakładzie przebiegały płynnie.
At Diehl: The Future Is In Your Hands!

Dbamy o to, aby wszystkie procesy w naszym zakładzie przebiegały płynnie.

Petra Sledge (usługi ogólne) i Daniel Pöllmann (kierownik ds. zakupów IT).

Naszym zadaniem jest dbać, by zgadzały się liczby i liczyli się ludzie. Naszym zadaniem jest dbać, by zgadzały się liczby i liczyli się ludzie.
At Diehl: The Future Is In Your Hands!

Naszym zadaniem jest dbać, by zgadzały się liczby i liczyli się ludzie.

Laura Hautmann (Kierownik działu kadr) i Thomas Hafner (zastępca dyrektora Skarbu Grupy)

Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną. Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną.
At Diehl: The Future Is In Your Hands!

Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną.

Constanze Hofmann (komunikacja) i Alexander Skusa (konsultant HCM).

Podstawa naszego sukcesu

Pięć pionów firmy prowadzi działalność w wielu regionach na całym świecie, obejmującą szeroki zakres różnorodnych technologii i gałęzi przemysłu. Siłą Diehl jest przede wszystkim to, że jej poszczególne piony nie działają w oderwaniu od reszty grupy, ale wzajemnie się wspierają i korzystają z efektów synergii, gdzie jest to możliwe. Ta ogromna zaleta jest wynikiem wsparcia naszych działów ogólnokorporacyjnych.

Jak działa Diehl

Wszystkimi procesami i zagadnieniami dotyczącymi całej grupy steruje Diehl Stiftung, który znajduje się w siedzibie firmy w Norymberdze. Centrum zarządzania jest podzielone na trzy główne części:  technologia, zasoby finansowe i dział kadr/spraw socjalnych. Każda z tych sekcji obejmuje z kolei kilkanaście specjalnych wydziałów, które różnią się wielkością – od jednostek z zaledwie kilkoma pracownikami do będącego własnością spółki Centrum wspólnych usług IT z około 90 pracownikami. 

Niektóre z najważniejszych działów ogólnokorporacyjnych są w skrócie przedstawione tutaj. Proszę jednak pamiętać, że ten przegląd daje tylko wstępny obraz możliwości, jakie oferuje Diehl Stiftung jako pracodawca.

Sekcja technologii: ochrona i udostępnianie innowacji

Utrzymanie przewagi w dziedzinie technologii jest siłą napędową naszych działów i definiuje Diehl jako grupę. To dlatego usilnie staramy się gromadzić wszystkie nasze wynalazki technologiczne i innowacje, zarządzając nimi na korzyść całej grupy.    

 • Ważnym obowiązkiem naszego wydziału patentowego jest opracowywanie, ochrona praw własności oraz egzekwowanie przepisów licencyjnych dla naszego portfolio poprzez składanie wniosków patentowych.
 • Wydział technologiczny zarządza sieciami technologicznymi w naszych działach, tworząc w ten sposób impulsy dla innowacji w ramach grupy, zwiększając skuteczność i efektywność.

Dział Public Relations

 Ta jednostka jest również odpowiedzialna za działania w zakresie komunikacji w obrębie całej grupy. 

Sekcja finansowa: dba, aby liczby się zgadzały

Sekcja finansowa to ekonomiczne centrum Grupy Diehl. Do jej obowiązków należy dbanie o podstawowe zadania finansowe: rachunkowość, podatki i zaopatrzenie. Znajduje się tu również dział informatyki.

 • Status finansowy i rozwój grupy oraz wszystkich naszych działów są stale oceniane i dostosowywane, aby zagwarantować firmie palmę pierwszeństwa i rozwój w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym.
 • Ze względu na zróżnicowaną i międzynarodową strukturę Diehl nasi współpracownicy w wydziale podatkowym codziennie mają do czynienia z bardzo skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi.
 • Diehl Informatik GmbH jest to Centrum wspólnych usług IT z około 90 pracownikami, będące własnością spółki. Centrum nadzoruje i strategicznie koordynuje pracę wydziałów IT w poszczególnych pionach firmy. Diehl Informatik jest ważnym pracodawcą w ramach grupy i nieustannie stara się poprawić swoją wiedzę techniczną i zwiększyć siłę roboczą.
 • W rodzinnym i stale rosnącym przedsiębiorstwie fuzje i przejęcia odgrywają ważną rolę w historii firmy. W czasach globalizacji gospodarek zagadnienia strategiczne, takie jak zakup spółek i udziałów, powinny być realizowane w specjalnym wydziale.

Dział kadr: zgodność z duchem Diehl

Pomimo że jesteśmy globalnym graczem, najważniejsze jest dla nas utrzymanie atmosfery pracy opartej na zaufaniu i tradycyjnych wartościach przedsiębiorstwa rodzinnego. Jest to szczególnie wyczuwalne w naszym Ogólnokorporacyjnym dziale kadr.

 • Ogólnokorporacyjny dział kadr jest odpowiedzialny w obrębie całej grupy za zagadnienia prawa pracy, ochrony danych, komunikaty pracodawcy, zarządzanie rozwojem oraz szkolenia.  Nasi koledzy zatrudnieni w produkcji i administracji, a także osoby o odpowiedzialności menadżerskiej mogą zawsze rozwiać swoje wątpliwości dzięki pracy zaangażowanej i zawsze dostępnej osoby do kontaktu.
 • Bezpieczeństwo pracy odgrywa kluczową rolę w naszej organizacji. Ponieważ nasze piony pracują w szczególnie wrażliwych sektorach, takich jak obronność i lotnictwo, profesjonalna i kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa dla wszystkich naszych oddziałów jest kluczowym warunkiem codziennej pracy. Dlatego właśnie oferujemy również regularne praktyki zawodowe w tej dziedzinie.
 • Duże i złożone przedsiębiorstwa, takie jak nasze, nie mogą funkcjonować bez profesjonalnych usług opieki i zarządzania nieruchomościami. Jako firma rodzinna jesteśmy dumni, że większość dostawców usług, którzy pracują dla nas w siedzibie Spółki, jest częścią Rodziny Diehl.
 • Liczby i fakty o Twoim nowym pracodawcy

  Liczby i fakty o Twoim nowym pracodawcy Liczby i fakty o Twoim nowym pracodawcy
  • Jeśli nasze wirtualne dane byłyby przechowywane na starych dyskietkach 3,5-calowych, to ułożone na stosie utworzyłyby wieżę wysokości 350 km.
  • Korporacyjny Dział kadr przetwarza około 4000 aplikacji rekrutacyjnych bez ogłoszenia każdego roku tylko dla Diehl w Niemczech.
  • IT Service Desk każdego dnia rozwiązuje ponad 400 problemów zgłaszanych przez klientów.
  • Nawet 10 absolwentów kierunków biznesowych każdego roku rozpoczyna swoją karierę w Diehl międzynarodowym programie dla stażystów.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.