Działy ogólnokorporacyjne

Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną. Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną.
At Diehl: The Future Is In Your Hands!

Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną.

Johanna Kirsch (wiceprezes ds. działu kadr) i Chrisitian Bach (dyrektor zarządzający oddziału Diehl Informatik GmbH).

Dbamy o to, aby wszystkie procesy w naszym zakładzie przebiegały płynnie. Dbamy o to, aby wszystkie procesy w naszym zakładzie przebiegały płynnie.
At Diehl: The Future Is In Your Hands!

Dbamy o to, aby wszystkie procesy w naszym zakładzie przebiegały płynnie.

Petra Sledge (usługi ogólne) i Daniel Pöllmann (kierownik ds. zakupów IT).

Naszym zadaniem jest dbać, by zgadzały się liczby i liczyli się ludzie. Naszym zadaniem jest dbać, by zgadzały się liczby i liczyli się ludzie.
At Diehl: The Future Is In Your Hands!

Naszym zadaniem jest dbać, by zgadzały się liczby i liczyli się ludzie.

Laura Hautmann (dyrektor ds. pozyskiwania talentów) i Thomas Hafner (zastępca dyrektora Skarbu Grupy)

Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną. Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną.
At Diehl: The Future Is In Your Hands!

Naszym zadaniem jest dbanie o dobrą strukturę komunikacyjną.

Constanze Hofmann (komunikacja) i Alexander Skusa (konsultant HCM).

Podstawa naszego sukcesu

Pięć pionów firmy prowadzi działalność w wielu regionach na całym świecie, obejmującą szeroki zakres różnorodnych technologii i gałęzi przemysłu. Siłą Diehl jest przede wszystkim to, że jej poszczególne piony nie działają w oderwaniu od reszty grupy, ale wzajemnie się wspierają i korzystają z efektów synergii, gdzie jest to możliwe. Ta ogromna zaleta jest wynikiem wsparcia naszych działów ogólnokorporacyjnych.

Jak działa Diehl

Wszystkimi procesami i zagadnieniami dotyczącymi całej grupy steruje Diehl Stiftung, który znajduje się w siedzibie firmy w Norymberdze. Centrum zarządzania jest podzielone na trzy główne części:  technologia, zasoby finansowe i dział kadr/spraw socjalnych. Każda z tych sekcji obejmuje z kolei kilkanaście specjalnych wydziałów, które różnią się wielkością – od jednostek z zaledwie kilkoma pracownikami do będącego własnością spółki Centrum wspólnych usług IT z około 90 pracownikami. 

Niektóre z najważniejszych działów ogólnokorporacyjnych są w skrócie przedstawione tutaj. Proszę jednak pamiętać, że ten przegląd daje tylko wstępny obraz możliwości, jakie oferuje Diehl Stiftung jako pracodawca.

Sekcja technologii: ochrona i udostępnianie innowacji

Utrzymanie przewagi w dziedzinie technologii jest siłą napędową naszych działów i definiuje Diehl jako grupę. To dlatego usilnie staramy się gromadzić wszystkie nasze wynalazki technologiczne i innowacje, zarządzając nimi na korzyść całej grupy.    

 • Ważnym obowiązkiem naszego wydziału patentowego jest opracowywanie, ochrona praw własności oraz egzekwowanie przepisów licencyjnych dla naszego portfolio poprzez składanie wniosków patentowych.
 • Wydział technologiczny zarządza sieciami technologicznymi w naszych działach, tworząc w ten sposób impulsy dla innowacji w ramach grupy, zwiększając skuteczność i efektywność.

Dział Public Relations

 Ta jednostka jest również odpowiedzialna za działania w zakresie komunikacji w obrębie całej grupy. 

Sekcja finansowa: dba, aby liczby się zgadzały

Sekcja finansowa to ekonomiczne centrum Grupy Diehl. Do jej obowiązków należy dbanie o podstawowe zadania finansowe: rachunkowość, podatki i zaopatrzenie. Znajduje się tu również dział informatyki.

 • Status finansowy i rozwój grupy oraz wszystkich naszych działów są stale oceniane i dostosowywane, aby zagwarantować firmie palmę pierwszeństwa i rozwój w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym.
 • Ze względu na zróżnicowaną i międzynarodową strukturę Diehl nasi współpracownicy w wydziale podatkowym codziennie mają do czynienia z bardzo skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi.
 • Diehl Informatik GmbH jest to Centrum wspólnych usług IT z około 90 pracownikami, będące własnością spółki. Centrum nadzoruje i strategicznie koordynuje pracę wydziałów IT w poszczególnych pionach firmy. Diehl Informatik jest ważnym pracodawcą w ramach grupy i nieustannie stara się poprawić swoją wiedzę techniczną i zwiększyć siłę roboczą.
 • W rodzinnym i stale rosnącym przedsiębiorstwie fuzje i przejęcia odgrywają ważną rolę w historii firmy. W czasach globalizacji gospodarek zagadnienia strategiczne, takie jak zakup spółek i udziałów, powinny być realizowane w specjalnym wydziale.

Dział kadr: zgodność z duchem Diehl

Pomimo że jesteśmy globalnym graczem, najważniejsze jest dla nas utrzymanie atmosfery pracy opartej na zaufaniu i tradycyjnych wartościach przedsiębiorstwa rodzinnego. Jest to szczególnie wyczuwalne w naszym Ogólnokorporacyjnym dziale kadr.

 • Ogólnokorporacyjny dział kadr jest odpowiedzialny w obrębie całej grupy za zagadnienia prawa pracy, ochrony danych, komunikaty pracodawcy, zarządzanie rozwojem oraz szkolenia.  Nasi koledzy zatrudnieni w produkcji i administracji, a także osoby o odpowiedzialności menadżerskiej mogą zawsze rozwiać swoje wątpliwości dzięki pracy zaangażowanej i zawsze dostępnej osoby do kontaktu.
 • Bezpieczeństwo pracy odgrywa kluczową rolę w naszej organizacji. Ponieważ nasze piony pracują w szczególnie wrażliwych sektorach, takich jak obronność i lotnictwo, profesjonalna i kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa dla wszystkich naszych oddziałów jest kluczowym warunkiem codziennej pracy. Dlatego właśnie oferujemy również regularne praktyki zawodowe w tej dziedzinie.
 • Duże i złożone przedsiębiorstwa, takie jak nasze, nie mogą funkcjonować bez profesjonalnych usług opieki i zarządzania nieruchomościami. Jako firma rodzinna jesteśmy dumni, że większość dostawców usług, którzy pracują dla nas w siedzibie Spółki, jest częścią Rodziny Diehl.
 • Liczby i fakty o Twoim nowym pracodawcy

  Liczby i fakty o Twoim nowym pracodawcy Liczby i fakty o Twoim nowym pracodawcy
  • Jeśli nasze wirtualne dane byłyby przechowywane na starych dyskietkach 3,5-calowych, to ułożone na stosie utworzyłyby wieżę wysokości 350 km.
  • Korporacyjny Dział kadr przetwarza około 4000 aplikacji rekrutacyjnych bez ogłoszenia każdego roku tylko dla Diehl w Niemczech.
  • IT Service Desk każdego dnia rozwiązuje ponad 400 problemów zgłaszanych przez klientów.
  • Nawet 10 absolwentów kierunków biznesowych każdego roku rozpoczyna swoją karierę w Diehl międzynarodowym programie dla stażystów.