Studenci

od stażu do pracy dyplomowej

Moim zadaniem oraz mojego międzynarodowego zespołu jest zapewnienie sprawdzonych oraz funkcjonalnych rozwiązań. Moim zadaniem oraz mojego międzynarodowego zespołu jest zapewnienie sprawdzonych oraz funkcjonalnych rozwiązań.

Zacząłem planować moją karierę w Diehl, kiedy jeszcze byłem na studiach.

Roland Gottschalk, Head of Section Validation & Approvals oraz jego zespół chcą zagwarantować 100% zadowolenia klienta z rozwiązań oferowanych przez Diehl Metering.

Wykorzystaj swoją wiedzę

Diehl potrzebuje studentów, którzy myślą perspektywicznie i oferuje im wiele korzyści. Jeśli chcesz zebrać cenne doświadczenie w pierwszej pracy, które uzupełni i wzbogaci Twoją naukę na uczelni wyższej, a może także już położy podwaliny przyszłej kariery, proszę przyjrzyj się wielu ciekawym możliwościom, które Ci oferujemy.

Dlaczego studenci są tak ważni dla Diehl

W Diehl staramy się kształtować technologie przyszłości w wielu dziedzinach współczesnego życia i pracy. Musimy nawiązywać kontakty z ekspertami jutra już dzisiaj, aby realizować te duże ambicje. Dlatego też dzięki czynnej współpracy z różnymi uczelniami możemy zaoferować atrakcyjne możliwości dla studentów, zarówno przed ukończeniem studiów, jak i bezpośrednio po .

Poniżej znajduje się przegląd dostępnych programów i środków. Ponadto: możesz dowiedzieć się więcej na temat działań związanych z uczelniami na niemieckich stronach internetowych, takich jak „Jobware” i „Berufsstart”, jak również z najważniejszych czasopism akademickich.

Studenci Studenci

Wszystkie opcje dla studentów w skrócie

Uważamy, że najlepszym sposobem poznania się jest bezpośrednie spotkanie. Z tego powodu organizujemy w oddziałach regularne wizyty dla młodych studentów. Jednym z przykładów takich wizyt są „Praxistage” („praktyczne dni”) w regionie metropolitalnym Norymbergi, organizowane przez Metering oraz Metall, piony naszego przedsiębiorstwa, we współpracy z Politechniką im. Georga Simona Ohma (TH Nürnberg).

Poza tym zawsze chętnie rozmawiamy z zainteresowanymi osobami na targach pracy, które odbywają się na mniej więcej tuzinie niemieckich uniwersytetów. Oferujemy też studentom praktyczne wsparcie oraz szkolenia dotyczące przygotowania podania o pracę.

W programach patronackich nasi eksperci i kierownicy szkolą studentów, którzy pozostają w regularnym kontakcie ze swoimi opiekunami. Studenci objęci patronatem mogą odbyć u nas staż i otrzymać zaproszenie do udziału w wydarzeniach wewnętrznych, takich jak Dzień Studencki. Raz na semestr nasi studenci z regionu Norymbergi spotykają się, aby zapoznać się z naszą Grupą oraz nawiązać kontakty.

Wspieramy szczególnie utalentowanych studentów z Politechniki RWTH w Akwizgranie, Politechniki w Norymberdze oraz z Uniwersytetu  Friedrich-Alexander w Erlangen-Norymberdze (FAU) jako stypendystów Diehl i udzielamy im także pomocy finansowej. Istnieje nawet nagroda Diehl: każdego roku wybierany jest przez uniwersytet najlepszy inżynier biznesu kończący FAU i otrzymuje on od nas nagrodę.

Wielu specjalistów i menadżerów rozpoczęło swoją karierę w Diehl jako praktykanci lub pracujący studenci.

Studentom dyscyplin naukowych związanych z biznesem i techniką oferujemy ambitne i ciekawe staże. Staże zapewniają wielokierunkowe doświadczenie i cenne informacje na temat naszych projektów i procesów. Zachęcamy Cię do realizowania własnych pomysłów i projektów w zależności od przedmiotu studiów i indywidualnych celów.

Inną opcją dla studentów studiów licencjackich w tych dziedzinach jest równoległe studiowanie i praca w naszych oddziałach. W tym przypadku masz  możliwość nabycia doświadczenia w dziedzinie, która Cię interesuje z jasno określonym zakresem zadań oraz dużą swobodą.

 Studenci mają możliwość zyskania praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę teoretyczną, współpracując z nami w zakresie badań projektowych, prac licencjackich lub magisterskich. 

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.