Studenci

Moim zadaniem oraz mojego międzynarodowego zespołu jest zapewnienie sprawdzonych oraz funkcjonalnych rozwiązań.Moim zadaniem oraz mojego międzynarodowego zespołu jest zapewnienie sprawdzonych oraz funkcjonalnych rozwiązań.

Zacząłem planować moją karierę w Diehl, kiedy jeszcze byłem na studiach.

Roland Gottschalk, Head of Section Validation & Approvals oraz jego zespół chcą zagwarantować 100% zadowolenia klienta z rozwiązań oferowanych przez Diehl Metering.

Wykorzystaj swoją wiedzę

Diehl potrzebuje studentów, którzy myślą perspektywicznie i oferuje im wiele korzyści. Jeśli chcesz zebrać cenne doświadczenie w pierwszej pracy, które uzupełni i wzbogaci Twoją naukę na uczelni wyższej, a może także już położy podwaliny przyszłej kariery, proszę przyjrzyj się wielu ciekawym możliwościom, które Ci oferujemy.

Dlaczego studenci są tak ważni dla Diehl

W Diehl staramy się kształtować technologie przyszłości w wielu dziedzinach współczesnego życia i pracy. Musimy nawiązywać kontakty z ekspertami jutra już dzisiaj, aby realizować te duże ambicje. Dlatego też dzięki czynnej współpracy z różnymi uczelniami możemy zaoferować atrakcyjne możliwości dla studentów, zarówno przed ukończeniem studiów, jak i bezpośrednio po .

Poniżej znajduje się przegląd dostępnych programów i środków. Ponadto: możesz dowiedzieć się więcej na temat działań związanych z uczelniami na niemieckich stronach internetowych, takich jak „Jobware” i „Berufsstart”, jak również z najważniejszych czasopism akademickich.

StudenciStudenci

Wszystkie opcje dla studentów w skrócie

Uważamy, że najlepszym sposobem poznania się jest bezpośrednie spotkanie. Z tego powodu organizujemy w oddziałach regularne wizyty dla młodych studentów. Jednym z przykładów takich wizyt są „Praxistage” („praktyczne dni”) w regionie metropolitalnym Norymbergi, organizowane przez Metering oraz Metall, piony naszego przedsiębiorstwa, we współpracy z Politechniką im. Georga Simona Ohma (TH Nürnberg).

Poza tym zawsze chętnie rozmawiamy z zainteresowanymi osobami na targach pracy, które odbywają się na mniej więcej tuzinie niemieckich uniwersytetów. Oferujemy też studentom praktyczne wsparcie oraz szkolenia dotyczące przygotowania podania o pracę.

W programach patronackich nasi eksperci i kierownicy szkolą studentów, którzy pozostają w regularnym kontakcie ze swoimi opiekunami. Studenci objęci patronatem mogą odbyć u nas staż i otrzymać zaproszenie do udziału w wydarzeniach wewnętrznych, takich jak Dzień Studencki. Raz na semestr nasi studenci z regionu Norymbergi spotykają się, aby zapoznać się z naszą Grupą oraz nawiązać kontakty.

Wspieramy szczególnie utalentowanych studentów z Politechniki RWTH w Akwizgranie, Politechniki w Norymberdze oraz z Uniwersytetu  Friedrich-Alexander w Erlangen-Norymberdze (FAU) jako stypendystów Diehl i udzielamy im także pomocy finansowej. Istnieje nawet nagroda Diehl: każdego roku wybierany jest przez uniwersytet najlepszy inżynier biznesu kończący FAU i otrzymuje on od nas nagrodę.

Wielu specjalistów i menadżerów rozpoczęło swoją karierę w Diehl jako praktykanci lub pracujący studenci.

Studentom dyscyplin naukowych związanych z biznesem i techniką oferujemy ambitne i ciekawe staże. Staże zapewniają wielokierunkowe doświadczenie i cenne informacje na temat naszych projektów i procesów. Zachęcamy Cię do realizowania własnych pomysłów i projektów w zależności od przedmiotu studiów i indywidualnych celów.

Inną opcją dla studentów studiów licencjackich w tych dziedzinach jest równoległe studiowanie i praca w naszych oddziałach. W tym przypadku masz  możliwość nabycia doświadczenia w dziedzinie, która Cię interesuje z jasno określonym zakresem zadań oraz dużą swobodą.

 Studenci mają możliwość zyskania praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę teoretyczną, współpracując z nami w zakresie badań projektowych, prac licencjackich lub magisterskich.