Személyes fejlődés

Következetesen fejlesztem önmagam, hogy újabb és újabb feladatokat vállalhassak.

Rocholl Sandra, Minőségbiztosítási vezető, repülőgépek világítási és ellenőrzési rendszereinek kiváló minőségéért felel a Diehl Aviationsnél Németországban.

A tehetségek felemelése

Az alapos képzés és fejlesztés rendkívül fontos a Diehl számára. Régóta tudjuk, hogy a demográfiai változások éveiben mennyire fontos a magasan képzett munkaerő. Két célt szeretnénk elérni: meg szeretnénk nyerni a szakértő munkakezdők bizalmát, de erőfeszítéseinkkel mindenekfelett biztosítani szeretnénk, hogy képzett alkalmazottaink meg tudjanak birkózni a jövő kihívásaival.

Programjaink

Szakértőinket és menedzsereinket egyéni programokban képezzük, és teljes mértékben bevonjuk őket a vállalat munkájába. Azonosítjuk a vállalati részlegek és az egész vállalat szintjén kiemelkedő tehetségeket. A tehetséges alkalmazottak különleges képzést kapnak, és felkészítjük őket a speciális feladatokra. Megmutatjuk nekik, hogy a Diehl Csoporton belül milyen lehetőségeik vannak a fejlődésre, és gondoskodunk arról, hogy megszerezzék a szükséges képességeket és készségeket. Így sikerül elérni azt a célunkat, hogy a megüresedett vezetői és igazgatói pozíciók kétharmadát a saját személyzetünkkel töltsük fel. 

Személyes fejlődésSzemélyes fejlődés

Oktatás és kiegészítő képzés

A Diehl támogatja alkalmazottai készségfejlesztését, különös tekintettel a továbbképzésre. Támogatjuk például a munkahelyen kívüli oktatási programokat, és lehetővé tesszük, hogy a képzett alkalmazottak szakmai mesterképzésben tovább fejlődjenek. Alkalmazottaink és menedzsereik a rendszeres értékelő interjúk során beszélik meg, hogy egyéni fejlesztési tervük keretében mik a további képzés és oktatás következő lépései.

Rendszeres szemináriumok, munkaértekezletek és képzések szervezésével biztosítjuk, hogy az alkalmazottaink folyamatosan bővítsék kompetenciáikat és készségeiket – és tervszerűen, szakmai és személyes szinten egyaránt fejlődjenek. Idegen nyelvi kurzusokat indítunk, prezentációs tréningeket, szoftverhasználati tréningeket, technikai kurzusokat, munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló szemináriumokat, minőségbiztosítási, elsősegély-nyújtási kurzusokat szervezünk, és számos egyéb lehetőséget biztosítunk a továbbképzésre.

Egy munkaadó – sok munkahely

Tudjuk, hogy a munkahely változása nagyban szélesítheti alkalmazottaink szakmai szemléletmódját, és felkészítheti őket a jövőbeli feladatokra és felelősségekre. Ennélfogva szívesen keresünk másik munkakört bárkinek, aki ezt szeretné: cégcsoportunk világszerte rengeteg különböző tevékenységet folytat üzleti egységeiben, így a nálunk vállalt karrier olyan sokszínűvé tehető a külföldi megbízatásokkal, ami más esetben csak a munkahelyváltással lenne lehetséges.