Produkty Woda


  • Szeroki zakres pomiarowy
  • Różne techniki pomiarowe na rynki światowe
  • Innowacyjne funkcje, jak wykrywanie wycieków, wykrywanie nadużyć
  • Modułowa i komunikatywna oferta produkcyjna
  • Produkty Eco-design

Szukaj produktu

(change)


WODAALTAIR V4

ALTAIR V4

ALTAIR V4 należy do nowej generacji wodomierzy charakteryzujących się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz bardzo niskim progiem rozruchu wynoszącym 0,5 l/h. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID do R=800 i jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064. Wodomierz ALTAIR V4 ma niewielkie wymiary co pozwala na jego montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni (np. szachty...). Solidna konstrukcja umożliwia mu poprawne działanie z uwzględnieniem różnej jakości wody. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR®, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I PL/Pulsar v3.5* umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów. *Wodomierze z liczydłem Ha +Ti dostępne na specjalne życzenie

Karta katalogowa | Read moreALTAIR V3 90°C

ALTAIR V3 90°C

ALTAIR V3 to bardzo dokładny wodomierz charakteryzujący się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz niskim progiem rozruchu. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064. Jego duża komora pomiarowa czyni z niego solidny wdomierz główny lub mieszkaniowy. Konstrukcja oraz użyte materiały umożliwiają mu pracę w wodzie różnej jakości. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR*, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I PL/Pulsar v 3.5* umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów. *Wodomierze z liczydłem Ha +Ti dostępne na specjalne życzenie

Karta katalogowa | Read moreALTAIR IS 90°C

ALTAIR IS 90°C

ALTAIR V3 IS T90 do wody ciepłej to bardzo dokładny wodomierz o rozszerzonej dynamice pomiaru do zastosowań mieszkaniowych. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064. Wodomierz zachowuje właściwości metrologiczne niezależnie od pozycji montażu . Liczydło wodomierza wyposażone jest w moduł komunikacji radiowej, umożliwiający jego zdalny odczyt w sposób mobilny bez konieczności wchodzenia do budynku.

Karta katalogowa | Read moreALTAIR V4 IS

ALTAIR V4 IS

ALTAIR V4 IS należy do nowej generacji wodomierzy, dedykowanych do zastosowań mieszkaniowych. Charakteryzuje się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz bardzo niskim progiem rozruchu. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064. ALTAIR V4 IS ma niewielkie wymiary, co pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni (np. szachty...). Wodomierz zachowuje własności metrologiczne niezależnie od pozycji montażu. Liczydło wodomierza wyposażone jest w moduł komunikacji radiowej, umożliwiający jego zdalny odczyt w sposób mobilny, bez konieczności wchodzenia do budynku.

Karta katalogowa | Read moreALTAIR V3

ALTAIR V3

ALTAIR V3 to bardzo dokładny wodomierz charakteryzujący się doskonałą dynamiką pomiaru, dobrą odpornością na przekroczenia natężeń oraz niskim progiem rozruchu. Wodomierz posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064. Jego duża komora pomiarowa czyni z niego solidny wodomierz główny lub mieszkaniowy. Konstrukcja oraz użyte materiały umożliwiają mu pracę w wodzie różnej jakości. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR®, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I PL/Pulsar v3.5* umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów. *Wodomierze z liczydłem Ha +Ti dostępne na specjalne życzenie

Karta katalogowa | Read moreAQUARIUS

AQUARIUS

AQUARIUS V3 jest wodomierzem domowym lub mieszkaniowym do pomiaru zużycia ciepłej lub zimnej wody. Wodomierz AQUARIUS V3 posiada zatwierdzenie typu MID i jest zgodny z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064. Sprzęgło magnetyczne zapewnia całkowite odizolowanie liczydła od części hydraulicznej. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR®, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I PL/Pulsar v3.5* umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów. *Wodomierze z liczydłem Ha + Ti dostępne na specjalne życzenie

Karta katalogowa | Read moreAQUILA V3 DIN

AQUILA V3 DIN

AQUILA V3 MID to wodomierz przeznaczony do dokładnego pomiaru zwiększonego zużycia wody zimnej, charakteryzujący się dużą dynamiką pomiaru, odpornością na zewnętrzne zakłócenia oraz łatwością w utrzymaniu. Zastosowana technologia wodomierza jednostrumieniowego powoduje, że wodomierz ten jest szczególnie odporny na zakłócenia zarówno na wejściu jak i na wyjściu. Urządzenie posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodne z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064 w poziomej pozycji montażu. Osiągane wyniki daleko przekraczają wymagania dyrektywy MID i to zarówno w przypadku dużych jak i małych natężeń przepływu. Szklane liczydło w obudowie metalowej (IP 68) pozwala, używać ten wodomierz w najbardziej wymagających warunkach. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR®, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I PL/Pulsar v3.5* umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów. *Wodomierze z liczydłem Ha + Ti dostępne na specjalne życzenie

Karta katalogowa | Read moreAQUILA V4

AQUILA V4

AQUILA V4 to wodomierz przeznaczony, do dokładnego pomiaru zwiększonego zużycia wody zimnej, charakteryzującej się dużą dynamiką pomiaru, odpornością na zewnętrzne zakłócenia oraz łatwością w utrzymaniu. Obrotowe kołnierze umożliwiają łatwy montaż na każdym rodzaju instalacji oraz zwiększają ergonomię pracy. Zastosowana technologia wodomierza jednostrumieniowego powoduje, że wodomierz ten jest szczególnie odporny na zakłócenia, zarówno na wejściu jak i na wyjściu. Urządzenie posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodne z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064 w poziomej pozycji montażu. Osiągane wyniki daleko przekraczają wymagania dyrektywy MID i to zarówno w przypadku dużych, jak i małych natężeń przepływu. Szklane liczydło w obudowie metalowej (IP 68) pozwala, używać ten wodomierz w najbardziej wymagających warunkach. Jako wodomierz modularny może być w każdej chwili podłączony do systemu radiowego odczytu IZAR, urządzenia wspomagającego dozowanie wody IZAR DOSING lub nadajnika impulsów IZAR PULSE I PL/Pulsar v3.5 umożliwiających podłączenie wodomierza do innych systemów.

Karta katalogowa | Read moreHYDRUS

HYDRUS

Wodomierz ultradźwiękowy HYDRUS należy do nowej generacji wodomierzy. Służy do dokładnego pomiaru i zapisu zdarzeń podczas dystrybucji wody, będąc narzędziem monitoringu. Jako wodomierz statyczny bez części ruchomych w komorze pomiarowej, charakteryzuje się długotrwałą stabilnością pomiarów w trudnych warunkach, np. praca w sieci o złym stanie technicznym, odporność na zanieczyszczenia. HYDRUS jest wodomierzem posiadającym funkcje wykrywania wycieku, nie dokonuje pomiaru przepływu powietrza, posiada wewnętrzną pamięć zaobserwowanych przepływów chwilowych maksymalnych i min. oraz wstecznych. Urządzenie posiada zatwierdzenie typu MID, jest zgodne z normą PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064. W wersji podstawowej wodomierz HYDRUS wyposażony jest w moduł komunikacji radiowej IZAR, opcjonalnie w moduł M-Bus lub wyjść impulsowych. Z wyświetlacza wodomierza można odczytać informacje o błędach i kodach alarmowych. Wodomierz występuje w wersji do wody zimnej i ciepłej.

Karta katalogowa | Read moreWESAN WPV

WESAN WPV

Wodomierz WPV-MFD jest przeznaczony do pomiaru bardzo dużego, zróżnicowanego przepływu, który może wystąpić w wyjątkowych sytuacjach. Ma zastosowanie do pomiaru wody zimnej o temperaturze do 30 °C (bezpieczna temp. do 50 °C), przy ciśnieniu roboczym do 16 bar. Wodomierze główny i boczny są zabudowane w jednym korpusie, przez co nie występuje ryzyko korozji lub osiadania zanieczyszczeń. Wielofunkcyjne liczydło wodomierza głównego MFD może zostać wyposażone w nadajnik impulsów typu Reed. W celu zapewnienia bezpiecznego przełączenia, wodomierz wymaga minimalnego ciśnienia 0.6 bar.

Karta katalogowa | Read moreWESAN WP

WESAN WP

Wodomierz Woltman WP-MFD jest licznikiem zaprojektowanym do pomiaru wody zimnej o temperaturze 30 °C (bezpieczna temp. do 50 °C) przy ciśnieniu roboczym do 16 bar. Wodomierz WP jest w wersji z poziomą osią wirnika. Wodomierz posiada słaby opór do przepływu wody, co znacznie ogranicza utratę ciśnienia. Urządzenie może być montowane w każdej pozycji. Flansze są zgodne z DIN 2501 oraz DIN 2533, a długości całkowite z DIN 19625 oraz DIN ISO 4064. Wielofunkcyjne liczydło MFD może zostać wyposażone w nadajnik impulsów typu Reed.

Karta katalogowa | Read more


Diehl Metering Sp. z o.o.

ul Cieszyńska 1A
43-440 Goleszów
Bażanowice

Telefon: +48 33 851 04 39
Fax: +48 33 852 16 75
info-dmpl@diehl.pl