Produkty Systemy


Systemy odczytu
  • Rozwiązania kompletne dla odczytu zdalnego i sieci sztywnej.
  • Rozwiązania projektowe, od planowania po eksploatację
  • Różne technologie komunikacyjne dla sieci przewodowych i bezprzewodowych
  • Duża dokładność i jakość danych
  • Rozwiązania programowe od odczytu po zarządzanie danymi pomiarowymi

Productsearch

(change)Please select a category

Diehl Metering FZE

P.O.Box 261507
Jebel Ali Freezone Dubai

Telefon: +971 (4) 8 84 92-37
Telefax: +971 (4) 8 84 92-39
info-dmae@diehl.com