Diehl Metering Ekologia


Naszym celem
jest zrównoważone
wykorzystywanie zasobów
naturalnych i energii
elektrycznej. Our goal is
the sustainable use of
natural resources
and energyNa początku trzeciego stulecia ludzkość stoi w obliczu nowych wyzwań: skąpe zasoby i rosnące ceny energii zmuszają nas do przemyśleń. Ze względu na potrzeby kolejnych pokoleń, jesteśmy zobowiązani do traktowania dziedzictwa ekologicznego z szacunkiem.

Dajemy nasz wkład. Poprzez rozwój, produkcję i skalę inteligentnego pomiaru oraz poszczególnych usług związanych z energią, sprawiamy, że nasze zużycie staje się przejrzyste, pomagamy zredukować moc szczytową, przyczynić się do poprawy efektywności pod względem kosztów oraz umożliwiamy przyjazne dla środowiska korzystanie z zasobów naturalnych i energii.

Działanie przyjazne dla środowiska naturalnego jest stałą cechą naszej filozofii. Najwyższym celem ciągłego ulepszania naszych produktów jest ochrona środowiska oraz jakość i bezpieczeństwo. Nasz system zarządzania środowiskiem jest również certyfikowany jako część naszego zarządzania jakością procesu produkcji.